Home » Квалификации

            На 16.03.2016 г., в компютърен кабинет на I ОУ, се проведе обучение „Креативна класна стая с „Kahoot!“, в което участваха учители от начален етап. В ролята на лектор влезе Дарина Димитрова – главен учител по ИТ и математика.

            „Kahoot!“ е безплатна платформа за създаване на интересни тестове за деца и ученици, с цел учене, базиращо се на забавление. Може да се прилага с всякакви устройства – в класната стая и извън нея. „Kahoot!“ позволява създаване на игри и тестове по всички учебни дисциплини, както и в реално време да се дават и обобщават отговори на тестовите въпроси чрез /лични/ мобилни устройства на учениците или чрез компют ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1052 | Added by: alex_og | Date: 18.03.2016 | Comments (0)

            На 02.03.2016 г., съгласно Плана за квалификация на педагогическите кадри /раздел „Вътрешноучилищна квалификация“/, учителите от начален и прогимназиален етап в I ОУ се включиха в семинар на РААБЕ България – „Организация на приемащата среда при работа с деца със синдром на хиперактивност“. Лектори бяха доц. д-р Наталия Витанова и доц. д-р Николай Николов от ШУ „Еп. Константин Преславски“.

            Темата е изключително актуална в съвременната училищна среда. Спрямо тези деца се прилага както индивидуален подход, така и интердисциплинарен.

Чрез метафората „война на световете“ лекторите назовах ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 710 | Added by: alex_og | Date: 07.03.2016 | Comments (0)

            В периода 24.01. – 26.01.2016 г. красивото Арбанаси /комплекс „Извора“/ беше домакин на регионален семинар „Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“. Лектори бяха: доц. д-р Р. Папанчева и доц. д-р Кр. Димитрова /двете от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“/ и гл. ас. д-р Н. Нетов /СУ „Св. Климент Охридски“/.

            Двама специалисти по ИТ от I ОУ присъстваха на обучението: Д. Димитрова – гл. учител по математика и ИТ, и К. Милева – ръководител компютърен кабинет.

         &nbs ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 659 | Added by: alex_og | Date: 28.01.2016 | Comments (0)

          На 28 и 29 ноември 2015 г. в гр. Поморие се проведе Практически семинар  „Различната класна стая“, предназначен за педагогически специалисти и директори на учебни заведения. В него взе участие Ваня Петрова – ст. учител в начален етап  от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище.

          Лекторите – действащи учители и директори, акцентираха върху изграждането и развитието на дигиталните компетентности в детската градина, начален и прогимназиален етап на образованието, които кореспондират с идеята за създаване на съвременна и различна класна стая. Решаване на казуси, отговори на поставени въпроси и споделени практики бяха водещи проблеми в практическия семин ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 645 | Added by: alex_og | Date: 08.12.2015 | Comments (0)

            На 29.11.2015 г. във II СОУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище се проведе семинар на тема: „Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по БЕЛ“. Квалификационната форма бе организирана от РААБЕ България. Тя е част от Плана за квалификационна дейност на РИО - Търговище и I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище, раздел „Извънучилищна квалификация“.

            Лектор бе д-р Красимира Танева от ПУ „Паисий Хилендарски“. От I ОУ на семинара присъстваха: Г. Станчева – главен учител по БЕЛ, П. Асенов – ст. учител по БЕЛ, Сн. Радева – ст. учител по БЕЛ и В. Жекова – ст. учител по БЕЛ ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 879 | Added by: alex_og | Date: 07.12.2015 | Comments (0)

              На 02.12.2015 г. в гр. Велико Търново се проведе семинар на Център за творческо обучение на учители с фокус върху ефективното прилагане на съвременните образователни технологии в класната стая. В него взеха участие преподаватели от I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище: К. Милева – ръководител компютърен кабинет, Д. Димитрова – главен учител по математика и ИТ, Л. Иванова – главен учител в начален етап, Б. Николова – ст. учител в начален етап и В. Петрова – ст. учител в начален етап.

              Лекторите  акцентираха  върху темите: „Инструменти за привлекателно образование“ и „Креативни деца“. Учителите се запознаха с интернет сайтове и платформи, ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 814 | Added by: alex_og | Date: 04.12.2015 | Comments (0)

          На 12.11.2015 г. в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе дискусия на тема: „Методи за позитивно общуване между учители и ученици“. Тя е заложена в Плана за квалификационна дейност на институцията през учебната 2015/16 година, в раздела „Вътрешноучилищна квалификация“. Присъстваха 13 класни ръководители от прогимназиален етап и г-н Д. Алексиев – директор на I ОУ.

          В ролята на обучител влезе Светлана Николова – председател на МО на класните ръководители, ст. учител по математика. Тя представи акценти от проблематиката, разгърната в книгата на Камелия Мирчева /психолог и художник/  „Комуника ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 852 | Added by: alex_og | Date: 17.11.2015 | Comments (0)

         На 03.11.2015 г. в град Русе се проведе среща на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище, II СОУ „Проф. Никола Маринов“ и СОУ „Васил Левски“ град  Русе – домакин на инициативата. Тя бе посветена на обмяна на добри практики, които да подпомогнат ефективното изучаване на китайски език в двете търговищки училища. Те пожелаха да споделят дългогодишния опит на русенци в тази област.

         СОУ „Васил Левски“ гр. Русе е едно от най-успешните училища в България, в които се изучава екзотичният език. Представители на I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище бяха Наталия Жечева /пом.-директор АД/ и Петя Панайотова /преводач по проекта/, а  на II СОУ „Пр ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 776 | Added by: alex_og | Date: 09.11.2015 | Comments (0)

            На 02.11.15 г. се проведе обучителен семинар на 26 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап, включващ темите: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“ и „Техники за стимулиране на логическо мислене, въображение и паметта у учениците“. Лектор бе Офелия Иванова –  гл. асистент по педагогическа психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

            Целта на обучението бе свързана с проблема за развиване на умения за прилагане на различни техники за логическо и творческо мислене при учениците спрямо учебно-познавателните им дейности. В работната програма на 4-часовия семинар акцент ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 679 | Added by: alex_og | Date: 09.11.2015 | Comments (0)

            На 25 и 26 септември 2015 г. Институт „Конфуций“ във Велико Търново беше домакин на Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.

            Първо ОУ „Христо Ботев“ имаше свой представител на престижния форум – г-н Р. Куюмджиев – пом.-директор по УД. Той разполагаше с привилегията да чуе много интересни лекции и интерпретации, поднесени от родни и чуждестранни учени, между които: проф. дпн Пламен Легкоступ /ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“/, доц. д-р Андроника Мартонова /БАН, ИИИзк/, проф. д-р Дора Беливанова /ВТУ/, доц. д ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 898 | Added by: alex_og | Date: 05.10.2015 | Comments (0)

« 1 2 3 4 »