Home » Квалификации

     На 04.02.2017 г. във II СУ „Проф. Никола Маринов“ бе проведено обучение за учители по български език и литература на тема: „Изработване на електронно портфолио на учителя и ученика“. Семинарът се проведе от лектор на РААБЕ България /г-жа Елена Томова/ и бе организирано от РУО - Търговище, със съдействието на г-н Димитър Петров – ст. експерт по БЕЛ.

            Темата на обучението е изключително актуална, тъй като според новия Закон за предучилищното и училищното образование електронното портфолио на учителя и ученика става задължителен елемент. I ОУ „Христо Ботев“ имаше свои представители на семина ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1285 | Added by: alex_og | Date: 09.02.2017 | Comments (0)

          На 10.12.2016 г. в актовата зала на II СУ „Проф. Н. Маринов“ се проведе съвместно обучение на преподаватели от I ОУ „Хр. Ботев“ и от училището домакин.  Целевата група включваше учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап на средното образование. Темата на практическия семинар беше: „Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“. Лектор бе Калина Йочева – представител на РААБЕ България ООД.

            В хода на семинара аудиторията бе запозната със същността, характеристиките и функциите на урока, моделите на процеса на об ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 813 | Added by: alex_og | Date: 12.12.2016 | Comments (0)

     От 22.11. до 24.11.2016 г. се проведе обучение на учители от цялата страна в Арбанаси, насочено към изграждане на практически умения за оценяване на учебници. То се реализира със съдействието на РУО – Сливен.

            I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище имаше свои представители на обучението: Л. Иванова – главен учител в начален етап, и В. Петрова – ст. учител в начален етап. На вниманието на аудиторията бяха представени  лекции, съдържащи насоки за изготвяне на становища за одобрени и неодобрени учебници и учебни помагала. Лектори бяха проф. М. Николова от Технически университет гр. София и Л. Друмева &n ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 938 | Added by: alex_og | Date: 28.11.2016 | Comments (0)

         От 2 до 9 октомври 2016 г. група от 39 български преподаватели бе на обучение в Европейския център за ядрени изследвания /ЦЕРН/ в Женева. I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище имаше свой представител в престижната образователна инициатива – г-жа Катерина Милева, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

            Обучителната програма е организирана от МОН и образователния офис на ЦЕРН. Координатор и ръководител на групата бе директорът на Националната обсерватория „Николай Коперник“ във Варна Свежина Димитрова. Участниците в обучението бяха подбрани след ко ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1085 | Added by: alex_og | Date: 13.10.2016 | Comments (0)

            В периода 31.08. – 02.09.2016 г. гр. Бургас бе домакин на Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателно развитие“. Той се проведе за седма поредна година и събра 150 участници от цялата страна. I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище имаше свой представител на научната инициатива. Това бе Дарина Димитрова – главен учител по математика и ИТ.

            Дейностите са ориентирани в три секции: „Предучилищно образование“, „Методика на обучението“ и „ИКТ и информатика“. Силен интерес у Д. Димитрова поражда доклад, посветен на платформа за създаване на мултимедийни презентации Buncee. Тя предоставя широки възможности за тво ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1104 | Added by: alex_og | Date: 15.09.2016 | Comments (0)

     Дни преди началото на учебната 2016/2017 година най-младият преподавател по ИТ от учебното заведение получи поредно високо признание. Г-жа Катерина Милева е одобрена за участие в престижно международно обучение в Швейцария.

     В изпълнение на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ - 2016 г., предстои провеждане на обучение за учители по информатика и информационни технологии в Европейския център за ядрени изследвания /ЦЕРН/ в периода 02.10.2016 г. – 09.10.2016 г. Програмата се организира от МОН, съвместно с образователния офис в ЦЕРН.

        Подборът за включване в програмата се осъществява съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката критерии, част от коит ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 967 | Added by: alex_og | Date: 07.09.2016 | Comments (0)

            От 13.06. до 15.06.2016 г. десет начални учители от I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище повишиха професионалната си квалификация в ДИКПО - Варна, като се включиха в семинар на тема: „Интерактивност и интегративност в обучението“. Лектор беше гл. ас. д-р Ил. Ризов.

            Участниците в обучението се запознаха със стратегии за усъвършенстване на образователния процес в училище и усъвършенстваха дидактико-психологическите си познания за конструиране на образователни модели, основаващи се на принципите за интегративност и интерактивност.

            През новата учебна година нач ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1198 | Added by: alex_og | Date: 17.06.2016 | Comments (0)

            На 25.04.2016 г., в III ОУ „П. Р. Славейков“, се проведе работно съвещание на учители по български език и литература. То бе свързано с обучението по учебната дисциплина в съответствие с новата нормативна уредба.

            I ОУ „Христо Ботев“ имаше свои представители на съвещанието: Г. Станчева – главен учител по БЕЛ, П. Асенов – ст. учител по БЕЛ, Сн. Радева – ст. учител по БЕЛ, В. Жекова – ст. учител по БЕЛ и немски език.

            В рамките на мултимедийна презентация г-н Д. Петров – ст. експерт по български език и литература в РИО &nd ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 859 | Added by: alex_og | Date: 26.04.2016 | Comments (0)

            На 21.04.2016 г. II СОУ „Проф. Н. Маринов“ бе домакин на информационна среща на тема: „SMART SCHOOL – училище на бъдещето“. Тя се организира от Samsung в партньорство с M&BM ООД и с любезното съдействие на Тина 2004 ЕТ.

            На срещата присъстваха двама преподаватели от I ОУ: Д. Димитрова – главен учител по математика и ИТ, и К. Милева – ръководител компютърен кабинет.

            Лекторът Т. Петрова запозна аудиторията с новите възможности за обучение в училище. Бе представена иновативната платформа „Smart School – училище на ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 541 | Added by: alex_og | Date: 25.04.2016 | Comments (0)

            От 13 до 15 април 2016 г., в НИОКСО град Банкя, се проведе семинар на тема: „Работа по проекти“. В рамките на 16 часа педагози от цяла България бяха запознати с актуалната тематика. I ОУ „Христо Ботев“ бе представено от Дарина Димитрова – главен учител по ИТ и математика.

            Лектор бе Ваня Тивидошева, която запозна аудиторията с видовете проекти, техни ключови характеристики, целите и задачите им. Бе разгледан проблемът за дейностите и партньорите при осъществяване на проекти, инструментите за управлението им. Подробно се дискутира темата за проектния бюджет, планирането и отчитането му. Друг аспект бе посветен на презентирането на проект ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 778 | Added by: alex_og | Date: 20.04.2016 | Comments (0)

« 1 2 3 4 »