Home » Проекти

            Проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г.“, разработен от ученици на I ОУ „Христо Ботев“, е одобрен и финансиран за реализация. Мотото на конкурса в рамките на кампанията е „Обичам природата – и аз участвам“. Подкрепящи институции са МОСВ и ПУДООС.

            Наименованието на проекта в нашето училище е „Здраве, красота, природа – ръка за ръка“. Негов ръководител е Емилия Николова – старши учител по биология и здравно образование. Целевата група включва ученици от IV, V, VII и VIII клас. Идеята е в училищния двор да се изгради модерна площадка с монтирани фитнес уреди, за да могат учениците да сп ... Чети нататък »

Category: Проекти | Views: 971 | Added by: alex_og | Date: 26.02.2015 | Comments (0)

     Бивши и настоящи възпитаници на едно от най-реномираните учебни заведения в града – Първо основно училище „Хр. Ботев”, се гордеят, че тяхното любимо училище винаги е било територия на традициите, защото знаят, че бъдещето е респект към всичко, което е било преди нас. Във времето ритуализацията на училищния живот придобива все по-голяма значимост. 2013 година въвежда инициатива, която ще бъде нова традиция, ориентирана към международни контакти на наши ученици и техни връстници от съседна Турция.
     С активното съдействие на Община Търговище към Първо ОУ е отправена покана от Основно училище в Община Багджилар – Гюнешли, гр. Истанбул. Това е район, където живеят много български изселници, запазили в спомените си България като неповторимо място. Поводът за поканата е празникът на д ... Чети нататък »

Category: Проекти | Views: 1000 | Added by: alex_og | Date: 20.05.2013 | Comments (0)

     За участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП с предмет: „Доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”
Category: Проекти | Views: 1129 | Added by: alex_og | Date: 15.02.2012 | Comments (0)

     През учебната 2011/2012 г. стартира в област Търговище образователен проект „Е.О.Н. Знание за енергията”. Бяха обучени 380 учители и възпитатели по модула „Енергията у дома”.
     Основната цел на проекта е да повиши познанията на учениците от начален етап за енергията и нейното използване по отговорен и безопасен начин. Учениците от ІІ б клас на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище с класен ръководител Емилия Димитрова преминаха обучение по модула „Енергията у дома”.
    В открито занятие по атрактивен и забавен начин демонстрираха какво са научили за енергията, кои са източниците на енергия и безопасното й използване.
    Всеки ученик в края на занятието получи сертифика ... Чети нататък »
Category: Проекти | Views: 1097 | Added by: alex_og | Date: 05.12.2011 | Comments (0)