Home » Квалификации

      В тридневен тиймбилдинг „Управление на професионалния стрес“, проведен в КК „Златни пясъци“, се включиха педагогически специалисти от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище. Това е нова традиция за учебното заведение, която бе реализирана за първи път след края на предходната учебна година. Тиймбилдингът позволява развитието на колективни ценности в институцията и е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да изведе най-доброто от екипа, за да се осигурят условия на сътрудничество, положителна комуникация и ръководни умения.

      Според Плана за квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ „Христо Ботев“, ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 616 | Added by: alex_og | Date: 06.07.2018 | Comments (0)

      На 19.06.2018 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ се включи в институционална квалификационна форма, посветена на позитивната комуникация: „Позитивна комуникация в образованието“. Семинарът с практическа насоченост бе реализиран от Мария Дерижан – представител на Тренинг и обучителен център „Щастие“.

      В хода на дискусията бяха разисквани причините за конфликтните ситуации на работното място, в отношенията с родителската общност и с учениците. Какво води до комуникационни проблеми и начини за преодоляването им – тези въпроси стояха в центъра на обсъждането. С тях бе свързана и работата по екипи, к ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 577 | Added by: alex_og | Date: 19.06.2018 | Comments (0)

            В периода 16 - 17 юни 2018 г. двама учители от I ОУ „Христо Ботев“ присъстваха на интересна и полезна квалификационна форма в гр. Велико Търново. Г. Станчева – гл. учител в прогимназиален етап, и Ив. Захариева – ст. учител в прогимназиален етап, се включиха в семинар на тема: „Възпитаване на учениците в дух на толерантност и отвореност към многообразието на съвременния свят“. Той беше ориентиран към учители в начален ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 558 | Added by: alex_og | Date: 18.06.2018 | Comments (0)

       На 11.03.2018 г. Л. Иванова – гл. учител в начален етап, и М. Доманова – ст. учител в начален етап, взеха участие в организирания от РУО – Търговище квалификационен курс на тема: „Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. - 4. клас”.

       Курсът е част от обучителната програма на РААБЕ България ООД с лектор проф. дпн Нели Иванова. Той се реализира чрез следните съдържателни аспекти: същност на интерактивността в обучението по български език и литература в начален етап; видове интерактивни методи и техники; методически идеи, стратегии и дидактически технологии за приложение на инте ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 593 | Added by: alex_og | Date: 13.03.2018 | Comments (0)

Седемнайсет учители от I ОУ „Христо Ботев“ с наскоро придобита ПКС

  През месеците септември и октомври 2017 г. седемнайсет педагогически специалисти от ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 812 | Added by: alex_og | Date: 17.12.2017 | Comments (0)

Важна вътрешноинституционална квалификация в I ОУ „Христо Ботев“

На 14.12.2017 г. в I ОУ „Христо Ботев“ бе проведена вътрешноинституционална квалифика ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 775 | Added by: alex_og | Date: 15.12.2017 | Comments (0)

       В средата на месец октомври 2017 г., чрез участие в Национална програма за квалификация на учители по информационни технологии, Дарина Димитрова – главен учител в прогимназиален етап – посети Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ в Женева, Швейцария. Тя бе одобрена сред кандидати от цяла България и включена в група от 39 преподаватели, ръководени от Св. Димитрова – директор на Национална обсерватория „Николай Коперник“ във Варна.

       Българските учени в Женева посрещат гостите като посланици на ЦЕРН, която е разположена на територията на две държави – Франция и Швейцария – и олицетворява ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 675 | Added by: alex_og | Date: 31.10.2017 | Comments (0)

        В периода 26 - 31 август 2017 г. СОК „Камчия“ беше домакин и съорганизатор на семинар на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. Форумът се провежда за поредна година, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СБУ, под патронажа на МОН.

        В семинара участваха над 200 учители и специалисти от цялата страна, работещи в сферата на извънкласната дейност от детските градини и училищата, както и от центровете за личностно развитие и приобщаващо образование. Събитието бе заключителна част о ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 784 | Added by: alex_og | Date: 04.09.2017 | Comments (0)

        В периода 28 - 30 юни 2017 г. 40 преподаватели в начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище проведоха тийм билдинг „Развиване на умения за справяне с професионалния стрес и емоционалното прегаряне“. Той се състоя в Курортен комплекс „Златни пясъци“, хотел „Амбасадор“. В ролята на лектор влезе Валентина Георгиева – педагогически съветник в I ОУ.

       Чрез дискутиране на разнообразни методи и подходи за справяне с професионалния стрес учителите имаха възможност да получат богата теоретична информация по важната, все по-необходима и актуална тема. Бяха предложени ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 695 | Added by: alex_og | Date: 05.07.2017 | Comments (0)

      На 28.05.2017 г. 15 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в подготвителен тематичен курс на тема: „Педагогическите умения на учителите“. Той е ориентиран към придобиване на V и IV ПКС. Обучението се проведе в ПГИИ „Джон Атанасов“ от проф. дпн Николай Колишев – представител на ДИКПО - Варна.

      В рамките на курса вниманието на аудиторията бе насочено към етапа на целеполагане в процеса на обучение. Бяха разисквани дванайсетте глобални цели, залегнали в ЗПУО, с акцент върху усвояването на знанието.

    &nb ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 867 | Added by: alex_og | Date: 29.05.2017 | Comments (0)

1 2 3 4 »