[ Добавяне на новина ]


       По идея на Училищния ученически съвет при I ОУ "Христо Ботев" – Търговище, ботевската общност се присъедини към благотворителната акция, свързана с набиране на средства за лечението на Християн Христов – ученик от II СУ "Проф. Н. Маринов". От 7-годишна възраст момчето страда от заболяване на дебелото черво, но лекарите в България не съумяват точно да диагностицират проблема. Затова родителите на Християн се обръщат към специалисти зад граница.
       В рамките на първата учебна седмица ученици, родители и учители от I ОУ „Христо Ботев“ успяха да съберат сумата от 1 300 лв., която ще бъде дарена на семейството на Християн. За пореден път ботевската общност ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 22 | Added by: alex_og | Date: 22.09.2018 | Comments (0)

       При старта на новата учебна година най-големи са вълненията на първокласниците и техните родители. Училищната история ще помни този випуск първи клас като първия, при който в учебното заведение се въвежда ученическа униформа. Тя е изработена по проект на педагогическия екип в I ОУ "Христо Ботев". Униформата е елемент от символиката и ритуализацията на училищната общност и е повод за гордост на най-малките ученици. Облечени в стилните униформи, първокласниците се открояваха при тържественото откриване на новата учебна година, като се превърнаха във важна част от празничната атмосфера.
       Началните учебни часове, свързани със занимания по интереси в ЦДО - I клас, се ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 40 | Added by: alex_og | Date: 20.09.2018 | Comments (0)

        Ние, членовете на Училищния ученически съвет при I ОУ "Христо Ботев" - Търговище, Ви призоваваме да се присъединим към дарителската кампания за лечение на Християн Христов - ученик от II СУ "Проф. Н. Маринов". От 7-годишна възраст момчето страда от заболяване на дебелото черво, но лекарите в България не съумяват точно да диагностицират проблема. Затова родителите на Християн вече търсят помощ от специалисти в чужбина.
       Даренията за благородната кауза ще се събират до 21.09.2018 г. в подготвените за целта дарителски кутии, намиращи се във фоайето на първия етаж в учебното заведение и в учителската стая.
       Нека да дарим надежда за щастлив живот на един млад човек!

Category: Съобщения | Views: 25 | Added by: alex_og | Date: 18.09.2018 | Comments (0)

      За втори път в историята на образователното дело в град Търговище две учебни заведения откриха съвместно новата учебна 2018/2019 година.

      На 17. септември възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“ и III ОУ „П. Р. Славейков“, учители и родители изпълниха двора на III ОУ, за да отбележат празничното събитие.

      Тържеството бе уважено от официални лица: г-жа Елка Станчева – началник на РУО - Търговище и г-жа Хр. Халачева – секретар на Община Търговище. Те поднесоха към образователната общност приветствия с пожелание за здраве и вдъхновение.

... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 38 | Added by: alex_og | Date: 17.09.2018 | Comments (0)

Стратегия за развитие на училището - ИЗТЕГЛИ

Правилник за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ,

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците - ИЗТЕГЛИ

Училищен учебен план - ИЗТЕГЛИ

Форми на обучение - (чл. 15 от пду)- ИЗТЕГЛИ

Годишен план за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ

Мерки за повишаване качеството на образованието - ИЗТЕГЛИ

Програма за превенция на ранното напускане на училище - ИЗТЕГЛИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - ИЗ ... Чети нататък »

Category: Документи | Views: 18 | Added by: alex_og | Date: 15.09.2018 | Comments (0)

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: ... Чети нататък »

Category: Неучебни дни | Views: 1025 | Added by: alex_og | Date: 14.09.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 17.15 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроса за въвеждане на ученически униформи във II – VII клас.

2.Обсъждане предприемането на стъпки по ограничаване използването на мобилна техника от страна на учениците по време на образователния процес

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 19 | Added by: alex_og | Date: 06.09.2018 | Comments (0)

Родителската среща по класове, ще се проведе на 13.09.2018 година от 17:45 ч. в сградата на III ОУ "П. Р. Славейков", гр. Търговище.

Директор: Д. Алексиев

Category: Съобщения | Views: 49 | Added by: alex_og | Date: 03.09.2018 | Comments (0)

1 2 3 ... 79 80 »