Home » Иновации в образованието
Иновативни практики в управлението
Дейност 7.5.2. НП Квалификация
ЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ
Category: Иновации в образованието | Views: 1042 | Added by: alex_og | Date: 20.03.2012 | Comments (0)

Дейност: 7.5.2. НП”Квалификация”
Иновативни практики в управлението 2011 - 2012
Тематично направление 3: Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни
"Заедно, задружно, с общи усилия"

модел на взаимодействие между училищната мрежа и заинтересованите страни в регион Търговище за изграждане на житейски умения у младите хора
ПОКАНА

     На 16.03.2012 г. от 15,00 часа в ресторант „Нова Мизия” Първо основно училище ”Христо Ботев” по проек ... Чети нататък »
Category: Иновации в образованието | Views: 1011 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2012 | Comments (0)

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
Конкурс „Иновации в управлението”

     На 5 и 6 декември 2011 г. в гр. Стара Загора се проведе среща на 28 екипа от страната, консултанти, експерти от МОМН и НИОКСО във връзка с провеждане на конкурс за директори „Иновации в управлението”. На националната среща бяха представени четири тематични области за конкурса и обсъден и приет регламента на конкурса. От област Търговище участие в срещата взеха: г-жа Дарина Георгиева – началник отдел „ИОМД” в РИО – Търговище, г-жа Севдалина Зафирова – директор на І СОУ – гр. Търговище, г-жа Галя Панайотова – директор на ІІ СОУ – гр. Търговище, г-жа Марина Димитрова – директор на ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово и г-н Димитър Алексиев – директор на І ОУ „Хр. Ботев”, гр. Търговище.
 
Category: Иновации в образованието | Views: 947 | Added by: alex_og | Date: 29.02.2012 | Comments (0)