Home » 2015 » Ноември » 9 » Обучение на РААБЕ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище
16:39
Обучение на РААБЕ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

            На 02.11.15 г. се проведе обучителен семинар на 26 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап, включващ темите: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“ и „Техники за стимулиране на логическо мислене, въображение и паметта у учениците“. Лектор бе Офелия Иванова –  гл. асистент по педагогическа психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

            Целта на обучението бе свързана с проблема за развиване на умения за прилагане на различни техники за логическо и творческо мислене при учениците спрямо учебно-познавателните им дейности. В работната програма на 4-часовия семинар акцент бе поставен върху създаване на условия за работа в час и в извънкласни дейности чрез прилагане на интерактивни методи. Целта е мотивиране  на учениците за работа според индивидуалните им особености.

            Колегията участва в практически опити за разработване на интерактивни ситуации чрез прилагане на методи, стимулиращи логическото мислене и повишаване познавателната самостоятелност на учениците. Лекторът представи видео примери за проведени уроци в различните възрастови и социални групи ученици, както и препоръча литература с изследвания по темите, която би отговорила на много въпроси от непрекъснатото търсене на възможности за повишаване качеството на образованието.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


Category: Квалификации | Views: 672 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]