Димитър Кънчев Алексиев - директор

Румен Тодоров Куюмджиев - пом.-директор УД

Наталия Кимовна Жечева - пом.-директор АД

Педагогически персонал
1 Адриана Добрева Кирилова учител ЦДО в прогимназиален етап
2 Бонка Николова Цекова учител ЦДО в начален етап
3 Валентина Великова Стойкова старши учител в начален етап
4 Ванушка Димитрова Жекова старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ и немски език
5 Ваня Иванова Кънчева - Ганчева старши учител в начален етап - английски език
6 Ваня Петрова Иванова - Николова старши учител в начален етап
7 Ваня Тодорова Таскова старши учител в начален етап
8 Галина Бончева Абаджимаринова учител ЦДО в начален етап
9 Галина Николаева Маркова старши учител в начален етап
10 Галина Павлова Георгиева старши учител в начален етап
11 Галина Стоянова Станчева-Димитрова главен учител в прогимназиален етап - БЕЛ 
12 Гошо Маринов Вълчев учител ЦДО в прогимназиален етап - математика
13 Дарина Димитрова Стоянова главен учител в прогимназиален етап - ИТ и математика 
14 Даниелка Иванова Георгиева учител ЦДО в прогимназиален етап
15 Емилия Бойчева Димитрова старши учител в начален етап
16 Живко Недков Жечев старши учител в начален етап - ФВС
17 Златка Стефанова Андонова старши учител в начален етап
18 Ивалина Белчева Пенчева старши учител в прогимназиален етап - изобразително изкуство
19 Иван Атанасов Иванов старши учител в прогимназиален етап - ФВС
20 Ивелина Димитрова Велинова - Захариева старши учител в прогимназиален етап - музика
21 Йорданка Димитрова Жечева старши учител в прогимназиален етап - ФВС
22 Капка Пенева Христова старши възпитател в начален етап
23 Катерина Стефанова Милева ръководител направление ИКТ
24 Къймет Тефикова Бекирова старши учител в прогимназиален етап - физика и ИТ
25 Любка Кръстева Иванова главен учител в начален етап
26 Маруся Иванова Якова старши учител в прогимназиален етап - математика
27 Меглена Тодорова Доманова старши учител в начален етап
28 Веселка Живкова Тодорова учител ЦДО в начален етап
29 Нели Христова Миланова старши учител в начален етап
30 Нергюл Седатова Алиева старши учител в прогимназиален етап - английски език
31 Павел Здравков Велиславов учител ЦДО в прогимназиален етап - история и цивилизация
32 Петър Асенов Димитров старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ 
33 Петя Георгиева Иванова старши учител в начален етап
34 Радостина Пламенова Радева учител в прогимназиален етап - английски език
35 Румяна Борисова Колева старши учител в начален етап
36 Румяна Иванова Иванова старши учител в начален етап
37 Сабина Илиева Стойкова старши учител в начален етап
38 Светла Господинова Любомирова старши учител в начален етап
39 Светлана Иванова Николова старши учител в прогимназиален етап - математика 
40 Сибел Ремзи Мустафа старши възпитател в начален етап
41 Снежина Радева Радева старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ
42 Стела Иванова Груйкина старши учител в начален етап
43 Стефка Пантелеймонова Николова старши учител в начален етап
44 Стилиян Георгиев Тенчев старши учител в прогимназиален етап - Технологии и предприемачество
45 Татяна Янкова Галченко старши учител в прогимназиален етап - английски език
46 Теменуга Василева Траянова старши учител в начален етап
47 Царина Мотова Куюмджиева старши учител в прогимназиален етап - география и икономика
48 Цветомира Илиева Драганова старши учител в прогимназиален етап - биология, химия и ООС
49 Юлияна Димитрова Димова учител ЦДО в начален етап
     
     
     
     
     
     
     
     
Административен и помощен персонал
50 Йорданка Станчева Дончева гл. счетоводител
51 Пламена Христова Пенчева-Дъбева технически сътрудник
52 Даниела Стефанова Янакиева ЗАС
53 Ренета Колева Ангелова домакин
54 Борислав Владимиров Ненков пазач
55 Йордан Стефанов шофьор
56 Благой Василев Георгиев работник поддръжка
57 Надя Иванова Георгиева чистач
58 Юлка Йорданова Стойкова чистач
59 Мехнур Кемал Мехмедова чистач
60 Цонка Маринова Златилова чистач
61 Детелина Миладинова Василева-Митева чистач
62 Валентина Станкова Костова чистач