Home » Квалификации

            В периода 01.05. – 03.05.15 г. представители на I ОУ „Христо Ботев“ посетиха Истанбул, Турция, за да участват в квалификационна форма, предвидена в раздела „Междуучилищна квалификация с училища от съседни балкански страни“ от Плана за квалификация на педагогическите кадри в I ОУ. Гостувахме на нашите любезни домакини от училищата, с които сме побратимени: ОУ „Багджълар Гюнешли“ – Истанбул и НУ „Багджълар Гюнешли“ – Истанбул.

            В рамките на обучителен семинар бяха обменени идеи за добри практики в извънкласните форми, осъществявани в трите училища. Българските и турските педагози споделиха ценен опит в сферата на ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 685 | Added by: alex_og | Date: 05.05.2015 | Comments (0)

          На 24 април  група учители от Първо основно училище „Христо Ботев” участваха в интензивен курс на тема „Приложението на облачните технологии”.   

         Облачните компютърни технологии се дължат на последното поколение промяна в ИТ технологиите. Новият модел получава названието си от идеята за облака като метафора на интернет – т.е, технологии и услуги, достъпни през интернет. Чрез регистрация в gmail.com се постига по-широк  и бърз достъп до разнообразна информация и повече възможности  за съхранението й. На учителите беше показано как да използват облак – технологиите при съставяне на тестове, анкетни карти, графици и др.

... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 719 | Added by: alex_og | Date: 29.04.2015 | Comments (0)

           Преподаватели от I ОУ „Христо Ботев“ получиха покани и взеха участие в национален семинар на тема „Изграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини“, проведен в София на 26 март.

           Форумът бе реализиран от Центъра за технологии на информационното общество (ЦТИО) при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който е координатор за България в Европейския проект УЕDАС.

           По време на семинара бе представен моделът, разработен в рамките на проекта, както и приложението му в пет български училища, едното от които е ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 849 | Added by: alex_og | Date: 27.03.2015 | Comments (0)

        На 21.02.2015 г. в I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище се проведе практически обучителен семинар на тема: „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I до IV клас“. Целева група бяха учители от начален етап – 25 участници от различни училища в общината. Лектор беше проф. дпн Нели Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“.

        Училището домакин бе представено от Валентина Великова – старши учител в начален етап; Веселка Тодорова – старши възпитател в начален етап; Нели Миланова – старши учител в начален етап и Петя Панайотова – възпитател в начален етап.

        В рамките на осемча ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 704 | Added by: alex_og | Date: 25.02.2015 | Comments (0)

            На 09.01.2015 г. се проведе поредната форма на квалификация в съответствие с Плана за квалификация на педагогическите кадри в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище през учебната 2014/15 година. Обучението е организирано от РИО – Търговище и проведено от представител на Център за съвременно обучение град София. Водещ на семинара беше доц. д-р Пепа Митева, в който се включи и част от педагогическия екип на I ОУ.

            Актуализираха се фазите на учебния процес: подготовка, презентация, практика и представяне /изпълнение/. Те съдържат непрекъснат процес на оценка. Аудиторията се запозна с видовете „стил на учене“. Дискутира се въпросът защо е важно да се развив ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1096 | Added by: alex_og | Date: 11.01.2015 | Comments (0)

            Един от най-актуалните проблеми за нашия век – стресът – беше тема на обучителен семинар за педагогическия екип на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище. Семинарът е част от дейностите, заложени в раздела за извънучилищна квалификация, в рамките на Плана за квалификация на педагогическите кадри през 2014/2015 учебна година.

            На 20.12.2014 г. психологът Панайот Рандев – ръководител на Институт „Ре-Генезис“ и фондация „Човек плюс“, представи пред училищната аудитория темата: „Превенция на професионалния стрес, умора, бърнаут и болести при учителите и стимулиране на уелнеса“. Бяха коментирани източниците на стреса, преживяванията и оценките, които той поражда. Откроиха се ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 743 | Added by: alex_og | Date: 23.12.2014 | Comments (0)

            Започнаха инициативите по реализация на Плана за квалификация за 2014/2015 уч. година в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище. В рамките на есенната ваканция /31.10.-02.11.14 г./ педагогически специалисти от училището посетиха съседна Румъния за участие в дискусионно студио „Обмен на добри практики с училища от съседни държави”. Нашите партньори са от Средно общообразователно училище „Христо Ботев” с изучаване на български език гр. Букурещ. Програмата на дискусионното студио беше богата: включваше запознаване с образователната система в Румъния, презентации за успехите и постиженията на българсите и румънските ученици, дискусия по актуални проблеми на образователните системи в двете страни, представяне на добри практики от опита н ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 1004 | Added by: alex_og | Date: 06.11.2014 | Comments (0)

« 1 2 3 4