Home » Обществен съвет

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 7 члена. Присъстваха и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам.-директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Събранието е легитимно и може да се проведе. Протече при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2.Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3.Разни.

Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”. „Против” и „Въздържал се” нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Йорданка Дончева представи информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. В отчета си тя подробно разясни приходната и разходната част на бюджета по осно ... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 412 | Added by: alex_og | Date: 24.10.2018 | Comments (0)

       С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 23.10.2018 г. /вторник/ от 17:45 часа в дирекцията (стая № 309) .

       Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2. Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3. Разни

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

 

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 453 | Added by: alex_og | Date: 12.10.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 1 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 460 | Added by: alex_og | Date: 25.09.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 17.15 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроса за въвеждане на ученически униформи във II – VII клас.

2.Обсъждане предприемането на стъпки по ограничаване използването на мобилна техника от страна на учениците по време на образователния процес

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 448 | Added by: alex_og | Date: 06.09.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 7 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 435 | Added by: alex_og | Date: 30.07.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 17.15 часа в учителската стая на IV етаж в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от две точки:

1. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за III клас и по различните учебни предмети в VII клас за учебната 2018/2019 година, направен от учителите, които преподават по учебните предмети в съответния етап.

2. Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

3. Съгласуване на училищните учебни планове от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 524 | Added by: alex_og | Date: 18.07.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 6 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 481 | Added by: alex_og | Date: 08.05.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 5 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 513 | Added by: alex_og | Date: 21.02.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 19.02.2018 г. /понеделник/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Обсъждане на проектобюджета на IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговищe за 2018 г.

2. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година, направен от учителите, които преподават в начален етап.

3. Съгласуване на план – приема за I и V клас за учебната 2017 – 2018 година

4. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 713 | Added by: alex_og | Date: 15.02.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 4 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 450 | Added by: alex_og | Date: 02.02.2018 | Comments (0)

1 2 3 4 »