Home » 2015 » Декември » 7 » Семинар за преподаватели по БЕЛ
11:36
Семинар за преподаватели по БЕЛ

            На 29.11.2015 г. във II СОУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище се проведе семинар на тема: „Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по БЕЛ“. Квалификационната форма бе организирана от РААБЕ България. Тя е част от Плана за квалификационна дейност на РИО - Търговище и I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище, раздел „Извънучилищна квалификация“.

            Лектор бе д-р Красимира Танева от ПУ „Паисий Хилендарски“. От I ОУ на семинара присъстваха: Г. Станчева – главен учител по БЕЛ, П. Асенов – ст. учител по БЕЛ, Сн. Радева – ст. учител по БЕЛ и В. Жекова – ст. учител по БЕЛ и немски език.

            В уводната част беше представен проблемът за същността на интерактивността в различните етапи от образователния процес по български език и литература. Бе акцентувано върху нейната широка приложимост.

            Подробно бяха разяснени отделни интерактивни техники: експерт джиксоу, брейнсторминг, три числа /“635“ – техника за писане/, техника „три“ /чрез три ключови думи се изясняват ключови понятия в текст/, лавина /снежна топка/, student teaching /ученикът като учител/, съвместно /кооперативно/ обучение. Аудиторията беше запозната с интересни интерактивни методи: ролеви игри, пирамида, аквариум.

            В хода на теоретичната част бе дискутирана актуалната тема за четивната грамотност, която е разработена като национална стратегия на МОН за следващите 5 календарни години. Понятието „четивна грамотност“ включва разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на определени цели: удовлетворяване на потребности, задълбочаване на познанията, развиване интелектуалния потенциал на личността и възможности за активно участие в обществото. Пред аудиторията бяха представени видове текстове, които могат да бъдат използвани за развиване на умения за четивна грамотност, както и източници за тяхното набавяне. Бе поставен акцент върху типове задачи и формулиране на примерни въпроси за осмисляне на информация от текста.

            Бяха предложени примерни методически решения за прилагане на интерактивни техники в прогимназиален и гимназиален етап от обучението по БЕЛ.  

            Теоретичната информация бе приложена във втората част на семинара с практическа насоченост. В нейните рамки аудиторията бе разделена на няколко екипа, които получиха индивидуални задачи за представяне на варианти за урочни занятия чрез използване на интерактивни техники. Някои от тях ще бъдат реализирани като открити уроци, за да докажат своята ефективност.

   Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


Category: Квалификации | Views: 873 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]