Home » 2016 » March » 7 » Семинар на РААБЕ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище
13:50
Семинар на РААБЕ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

            На 02.03.2016 г., съгласно Плана за квалификация на педагогическите кадри /раздел „Вътрешноучилищна квалификация“/, учителите от начален и прогимназиален етап в I ОУ се включиха в семинар на РААБЕ България – „Организация на приемащата среда при работа с деца със синдром на хиперактивност“. Лектори бяха доц. д-р Наталия Витанова и доц. д-р Николай Николов от ШУ „Еп. Константин Преславски“.

            Темата е изключително актуална в съвременната училищна среда. Спрямо тези деца се прилага както индивидуален подход, така и интердисциплинарен.

Чрез метафората „война на световете“ лекторите назоваха ситуацията в съвременните родни образователни институции. Днес младите хора имат „комуникативен дефицит“, защото техният свят е виртуалният. Това е и основа на множество проблематични ситуации в училищната среда.

            В първата част от семинара подробно бе разяснено понятието „хиперактивност“. Нарушението на активността и вниманието е същностна характеристика на заболяването. Лекторите запознаха аудиторията с кратка история на хиперактивността. Симптоматиката се изразява в: импулсивност, прибързаност, липса на самоконтрол, прекомерна активност, невнимание, разсеяност. Хиперактивните деца най-често са: безразсъдни и импулсивни; предразположени към злополуки; нарушават дисциплината /по-скоро поради необмислени прояви/; непопулярни са сред другите деца; с обичайни нарушения на когнитивните  способности; с асоциално поведение и ниска самооценка.

            Диагностиката на заболяването е трудна. Понастоящем няма обективен тест, с който да се установи ADHD.

            Във втората част от семинара бе коментирана темата за педагогизацията на проблема, като се предложиха препоръки за работа с хиперактивни деца. Най-важната от тях е, че те трябва да се приемат такива, каквито са, защото е засегнато себеизразяването във вербална и графична форма.

            Аудиторията бе запозната и с положителните черти, свързани с ADHD: способност да се види голямата картина, креативност и изобретателност, поемане на рискове, способност да се осъществяват по-широки наблюдения, високо ниво на енергия, добри умения за преговаряне, интуитивност и реактивност, развито логическо мислене.

            Формирането на ефективни вътрешноучилищни екипи и ползотворното взаимодействие с родителите са особено важни фактори за успешна работа с хиперактивни деца.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


Category: Квалификации | Views: 703 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]