Home » Обществен съвет

1.Разпределение на бюджета на училището за 2017 г. по параграфи и подпараграфи се приема без възражения.

Category: Обществен съвет | Views: 462 | Added by: alex_og | Date: 17.01.2017 | Comments (0)

Заповед за определя на поименен състав на Обществен съвет - ИЗТЕГЛИ

Category: Обществен съвет | Views: 495 | Added by: alex_og | Date: 08.12.2016 | Comments (0)

Избира за председател на Обществения съвет Елина Драгиева.

Category: Обществен съвет | Views: 500 | Added by: alex_og | Date: 07.12.2016 | Comments (0)

Покана за участие в заседание на Обществен съвет (07.12.2016 г.) - ИЗТЕГЛИ

Category: Обществен съвет | Views: 506 | Added by: alex_og | Date: 02.12.2016 | Comments (0)

Протокол за проведено учредително събрание на 30.11.2016 г. - ИЗТЕГЛИ

Category: Обществен съвет | Views: 601 | Added by: alex_og | Date: 01.12.2016 | Comments (0)

          Ръководството на I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище Ви кани на събрание на родителите за определяне на обществен съвет при I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище на 30.11.2016 г. от 18:00 часа в учителската стая на I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училище;

2. Избор на членове за обществен съвет при I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище.

Category: Обществен съвет | Views: 522 | Added by: alex_og | Date: 09.11.2016 | Comments (0)

« 1 2 3 4