Home » Обществен съвет

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.01.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 430 | Added by: alex_og | Date: 28.01.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 3 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 447 | Added by: alex_og | Date: 30.11.2017 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 27.11.2018 г. /понеделник/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

2.Приемане на Правилник за дейността на обществения съвет при IОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище.

3. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 490 | Added by: alex_og | Date: 22.11.2017 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 2 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 448 | Added by: alex_og | Date: 13.10.2017 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 11.10.2017 г. /сряда/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище по чл.269, ал.1, т.1 от ЗПУО.

2.Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

 

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 426 | Added by: alex_og | Date: 08.10.2017 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 1 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 536 | Added by: alex_og | Date: 30.09.2017 | Comments (0)

1. Съгласува училищните учебни планове за I, II, V и VI клас.

2. Приема без възражения представената информация за промяна в състава на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище съгласно чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ.

3. Приема без възражения представената информация за училищния План към Програма за превенция на ранното напускане на образователната система.

4. Приема без възражения представената информация за актуализираната Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в училище.

5. Приема без възражения представената информация за маршрутните схеми за извозване на учениците.

Category: Обществен съвет | Views: 521 | Added by: alex_og | Date: 29.09.2017 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в дирекцията на ... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 604 | Added by: alex_og | Date: 14.09.2017 | Comments (0)

1. Съгласува направеният избор на учебниците/учебните комплекти за II клас и по различните учебни предмети в ... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 609 | Added by: alex_og | Date: 25.08.2017 | Comments (0)

« 1 2 3 4 »