Home » Обществен съвет

1. Приема без възражения отчета за изпълнение на делегирания бюджет в I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Category: Обществен съвет | Views: 514 | Added by: alex_og | Date: 02.08.2017 | Comments (0)

Протоколно решение на Обществен съвет към І ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище от 10.05.2017г.

Приема без възражения информацията за предстоящия ремонт на І ОУ "Христо Ботев"

 

Category: Обществен съвет | Views: 554 | Added by: alex_og | Date: 16.05.2017 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 10.05.2017 г. /сряда/ от 17.30 часа в стая №108 в IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от една точка:

1.Информация за предстоящ ремонт на обект „Основен ремонт и цялостно обновяване на IОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище“

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 575 | Added by: alex_og | Date: 02.05.2017 | Comments (0)

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 27.04.2017 г.

1. Приема без възражения отчета за изпълнение на делегирания бюджет в I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

Category: Обществен съвет | Views: 543 | Added by: alex_og | Date: 27.04.2017 | Comments (0)

ПОКАНА

по чл. 18, ал. 2, т.2 от ПСУДОСДГУ

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в стая №108 в IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от една точка:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев”

гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

Материалите по дневния ред предоставяме на хартиен носител.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 593 | Added by: alex_og | Date: 20.04.2017 | Comments (0)

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 28.03.2017 г.

1. Одобрява Стратегията за развитие на I ОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище.

2. Даде положително становище за училищния план-прием за I и V клас за учебната 2017/2018 година.

Category: Обществен съвет | Views: 541 | Added by: alex_og | Date: 30.03.2017 | Comments (0)

Покана за заседание на Обществения съвет - ИЗТЕГЛИ

Category: Обществен съвет | Views: 510 | Added by: alex_og | Date: 17.03.2017 | Comments (0)

1. Съгласува направеният избор на учебниците/учебните комплекти за I клас и по различните учебни предмети в V клас за учебната 2017/2018 година, направен от учителите, които преподават по учебните предмети в съответния етап.

Category: Обществен съвет | Views: 556 | Added by: alex_og | Date: 17.03.2017 | Comments (0)

Покана за заседание на Обществения съвет - ИЗТЕГЛИ

Category: Обществен съвет | Views: 541 | Added by: alex_og | Date: 10.03.2017 | Comments (0)

1.Приема без възражения отчета за изпълнение на бюджета на училището за 2016 г.

2.Приема без възражения предложението на директора на училището за разпределение на преходния остатък, установен в кря на 2016 г.

Category: Обществен съвет | Views: 534 | Added by: alex_og | Date: 10.02.2017 | Comments (0)

« 1 2 3 4 »