Home » 2017 » Февруари » 9 » Електронно портфолио на учителя и ученика
11:24
Електронно портфолио на учителя и ученика

     На 04.02.2017 г. във II СУ „Проф. Никола Маринов“ бе проведено обучение за учители по български език и литература на тема: „Изработване на електронно портфолио на учителя и ученика“. Семинарът се проведе от лектор на РААБЕ България /г-жа Елена Томова/ и бе организирано от РУО - Търговище, със съдействието на г-н Димитър Петров – ст. експерт по БЕЛ.

            Темата на обучението е изключително актуална, тъй като според новия Закон за предучилищното и училищното образование електронното портфолио на учителя и ученика става задължителен елемент. I ОУ „Христо Ботев“ имаше свои представители на семинара: Галина Станчева – главен учител  по БЕЛ, и Петър Асенов – старши учител по БЕЛ.

            В хода на теоретичната част от лекционния курс бяха представени същността на портфолиото, различни гледни точки към необходимостта от него, варианти, в които то може да се изготви. Подробно бе разисквана структурата на учителското портфолио, което трябва да съдържа личностен и професионален профил на преподавателя. За да се обогатява неговото съдържание, то трябва да бъде актуализирано с нови факти и „доказателства“ във времето – показател за развитие и обновяване на придобити компетентности и постижения.

            Ученическото портфолио следва същия модел на изработване, какъвто е този на учителското, с известни различия в съдържателен аспект. Целта е да се открои процесът на развитие и израстване на младия човек, да се представят неговите способности и успехи.

            В рамките на практическата част от семинара, чрез работа в екипи, учителите изготвиха примерни варианти на лично портфолио, които във времето ще бъдат разгърнати и довършени.

            С изключителна компетентност по темата и добра комуникативност спрямо аудиторията впечатли лекторът Елена Томова, благодарение на което семинарът бе с високо ниво на ефективност.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ 


     

Category: Квалификации | Views: 1272 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]