Home » 2016 » Април » 26 » Работно съвещание за специалисти по БЕЛ с участие на преподаватели от I ОУ „Христо Ботев“
08:27
Работно съвещание за специалисти по БЕЛ с участие на преподаватели от I ОУ „Христо Ботев“

            На 25.04.2016 г., в III ОУ „П. Р. Славейков“, се проведе работно съвещание на учители по български език и литература. То бе свързано с обучението по учебната дисциплина в съответствие с новата нормативна уредба.

            I ОУ „Христо Ботев“ имаше свои представители на съвещанието: Г. Станчева – главен учител по БЕЛ, П. Асенов – ст. учител по БЕЛ, Сн. Радева – ст. учител по БЕЛ, В. Жекова – ст. учител по БЕЛ и немски език.

            В рамките на мултимедийна презентация г-н Д. Петров – ст. експерт по български език и литература в РИО – Търговище, запозна аудиторията с основните нормативни документи, предопределящи нововъведенията в образователния процес: Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.

            Бе поставен акцент върху разглеждане на новите учебни програми по БЕЛ за V клас. Те изискват насочване на преподавателския ракурс към практическа приложимост на получените знания, като ключовото понятие в тях е „умения“. Формиране на умения за работа с текстове от различни източници на информация е приоритетна цел в новите учебни програми по БЕЛ. Конкретизирани са дейностите „слушане“, „възприемане“, „разбиране“, „осмисляне“, „създаване“.

            В хода на работното съвещание бе коментирана структурата на годишните тематични разпределения, които трябва да бъдат готови преди началото на 2016/17 учебна година.

            Очакват се още уточнения от страна на МОН, свързани с новите учебни програми, както и предстоящи работни срещи на специалисти по БЕЛ.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

Category: Квалификации | Views: 855 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]