Home » 2010 » Декември » 04
Кръжок „Художествено слово”
(начален етап)
 
   В кръжока участват 15 ученици от начален етап.
   Чрез дейностите се цели учениците да овладеят умения чрез средствата на словото и други изкуства артистично да интерпретират художествени творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху слушателите.
  Задачите за реализиране предвиждат развитие на уменията на кръжочниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникатив ... Чети нататък »
Category: Кръжоци | Views: 1968 | Added by: alex_og | Date: 04.12.2010 | Comments (0)