Home » 2010 » Декември » 07
     В кръжока по авиомоделизъм се изучават основите на авиомоделизма. Занятията целят овладяване на умения за работа с различни инструменти, приучаване на учениците към системни занимания и труд, сръчност и упоритост.
 
 
 
Category: Кръжоци | Views: 1887 | Added by: alex_og | Date: 07.12.2010 | Comments (0)

     В кръжока по математика се работи за усъвършенстване на уменията за практическа приложимост на знанията. Решаването на задачи цели развитие на мисленето и математическата култура като компонент на общата култура.

 
 
 
 
 
Category: Кръжоци | Views: 1593 | Added by: alex_og | Date: 07.12.2010 | Comments (1)