Home » 2010 » Декември » 4 » Кръжок „Художествено слово”
11:15
Кръжок „Художествено слово”
Кръжок „Художествено слово”
(начален етап)
 
   В кръжока участват 15 ученици от начален етап.
   Чрез дейностите се цели учениците да овладеят умения чрез средствата на словото и други изкуства артистично да интерпретират художествени творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху слушателите.
  Задачите за реализиране предвиждат развитие на уменията на кръжочниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникативните им умения, на читателските им интереси, на творческите им способности. Възпитателното въздействие е насочено към приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност.
   Сценичните изяви на кръжочниците предвиждат участие в коледни тържества, чествания на Трети март, Международен ден на планетата Земя – 22 април, както и патронния празник на училището.
Ръководител: Румяна Колева


Category: Кръжоци | Views: 1962 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]