Home » 2010 » Декември » 01
    Целта на кръжочната дейност е учениците да придобият умения да търсят информация в Интернет по определени критерии. Да придобият навици да работят със справочната система и да попълват данни, които са необходими за осъществяване на виртуално приятелство.
   Кръжочната дейност е насочена и към запознаване с услугата в Интернет електронна поща за деца. Чрез нея се осъществява обмен на съобщения между потребители. Така децата издирват свои виртуални приятели в огромното Интернет пространство, но и придобиват знания как да се справят с опасности.
 
 
 
 
Category: Кръжоци | Views: 1267 | Added by: alex_og | Date: 01.12.2010 | Comments (0)