Home » 2017 » Септември » 14 » ПОКАНА
14:56
ПОКАНА

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Информация за промяна в състава на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище съгласно чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ.

2. Приемане на отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище и одобряване на актуализации на стратегията.

3. Съгласуване на училищните учебни планове за I, II, V и VI клас.

4. Обсъждане на училищния План към Програма за превенция на ранното напускане на образователната система.

5. Обсъждане на актуализираната Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в училище.

6. Информация за маршрутните схеми за извозване на учениците.

7. Разни.

 

 

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

 

 

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 596 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]