Home » Архив

      В края от Националната седмица на четенето – на 26.10.2018 г. – учениците от V б, V в и V г клас /преподаватели: Г. Станчева и В. Жекова – ст. учител по БЕЛ/ представиха свой литературен лексикон. В него те разказаха за любима книга, любим литературен герой, вдъхновяваща фраза от художествено произведение, сентенция на известна личност, свързана с културата, изкуството, спорта… Създадоха и своя визитка, изграждайки текст, изреченията в който започват с всяка буква от личното име на ученика. Получи се оригинално самопредставяне на петокласниците. Те изказаха мнения за класа и училището, като посочиха идеята, която обединява позициите им за училищната общност – подкрепа между учениците в рамките на па ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 584 | Added by: alex_og | Date: 29.10.2018 | Comments (0)

       По повод Националната седмица на четенето ученици от ЦДО - VI а и VI б клас, чийто ръководител е Деница Любомирова – учител ЦДО, представиха пред своите малки съученици от II г клас драматизация на приказката "Дядо и ряпа". становката по едноименната приказка на Ран Босилек беше интерпретирана от малките актьори в съвременен вид с поука "Сговорна дружина планина повдига".

       След представлението учениците от VI и II клас, под ръководството на г-жа Златка Андонова – ст. учител в начален етап, коментираха оригинала на приказката на Ран Босилек, написана в рими. Всички чуха и музикалния вариант на произведението. Второкласниците узнаха ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 561 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

      По повод наближаващия Ден на народните будители и във връзка с Националната седмица на четенето, във II г клас /кл. ръководител Зл. Андонова – ст. учител в начален етап/ бе проведена среща разговор с поетесата Маргарита Зидарова.

С голям интерес второкласниците задаваха въпроси към търговищката писателка, а след това заедно написаха стих, посветен на народните будители.

Във вълнуващата творческа среща участва и г-н Р. Куюмджиев – зам.-директор УД.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

Category: Дейности и инициативи | Views: 436 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

       Във връзка с Националната седмица на четенето, на 25.10. 2018 г., в часа по извънкласно четене, учениците от IV г клас /кл. ръководител Г. Георгиева – ст. учител в начален етап/ имаха специални гости – техни родители.

Децата бяха развълнувани от интересните разкази на две от майките за техните любими книги в детството. Учениците сърдечно им благодариха и им поднесоха собственоръчно изработени картички с шестици.

това децата споделиха кои са техните любими книжки и защо ги харесват. Някои разказваха, а други четоха откъси от различни литературни произведения. Учениците си припомниха знания за Йордан Радичков и неговите най-известни детски т ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 533 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

       На 24.10.2018 г. ученици от III г клас /кл. ръководител Г. Маркова – ст. учител в начален етап/ се включиха в маратон на четенето под наслов: „Моят любим герой от прочетена книга“ – част от дейностите в Националната седмица на четенето.

Децата прочетоха откъси от любими книги, разказаха за литературни и приказни герои, които ги вълнуват и будят възхищението им. Представиха писмени описания на героите и илюстрации, свързани с епизоди от сюжета на книгите. Направиха импровизирана изложба на всички художествени творби, които бяха донесли.

Класната стая „оживя“ в разноцветни багри, мъдри послания, забавни фрази, изречен ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 418 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

       В Националната седмица на четенето планираните в I ОУ „Христо Ботев“ дейности са многообразни и интересни.

       Учениците от II б клас /кл. ръководител г-жа Румяна Колева – ст. учител в начален етап/ се включиха активно в инициативите, целящи засилване интереса към книгите и нравствените ценности: маратон на четенето, презентиране на произведения от читателските дневници, драматизиране на приказки.

       Вниманието на второкласниците бе привлечено и от представеното от класния им ръководител г-жа Р. Колева устройство „Електронен четец на книги“. Възможността устройството да съдър ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 434 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

       Пиесата „Приказка с правила“ се прие с изключителен интерес от страна на най-малките ботевчета – първокласниците. Децата гледаха с удоволствие представлението и са мотивирани да създадат свой куклен театър. Поканиха приятелите си от IV а клас /кл. ръководител Любка Иванова – главен учител в начален етап/ отново да им гостуват. Изпратиха артистите с радостни възгласи: „Искаме още!“.

Приказката визира правилата извън училище, а четвъртокласниците подариха на малките ботевчета правила в картинки, напомнящи им изискванията за спазване на реда и правилата в учебното заведение.

Ето как започна проектът на учениците от IV ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 435 | Added by: alex_og | Date: 26.10.2018 | Comments (0)

       В периода 22 - 26 октомври 2018 г. се провежда Национална седмица на четенето. Инициативата на МОН е традиционна за последните няколко години и цели да насърчи интереса на младите хора към книгата и четенето. I ОУ „Христо Ботев“ се включва в начинанието с разнообразни изяви.

       На 23.10.2018 г., в актовата зала на училището, се проведе среща разговор с г-жа Н. Антонова, популярен съвременен писател от гр. Търговище, на която присъстваха учениците от IV клас.

       Благодарим на писателката, че беше наш гост в Националната седмица на четенето. Четвъртокласниците с интерес изслушаха споделени откъ ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 449 | Added by: alex_og | Date: 24.10.2018 | Comments (0)

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 7 члена. Присъстваха и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам.-директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Събранието е легитимно и може да се проведе. Протече при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2.Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3.Разни.

Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”. „Против” и „Въздържал се” нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Йорданка Дончева представи информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. В отчета си тя подробно разясни приходната и разходната част на бюджета по осно ... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 412 | Added by: alex_og | Date: 24.10.2018 | Comments (0)

           Уважаеми родители,

           Ръководството и педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ се обръща към Вас с молба за съдействие: от 24.10.2018 г. /сряда/ до 26.10.2018 г. /петък/ започва всекидневна доставка на обзавеждане за първи етаж, втори етаж и сутерен в учебното заведение. Тъй като количеството мебели е много голямо, молим онези, които имат възможност и желание, да се включат в пренасянето на мебели по етажите в сградата.

           Сборен пункт: вътрешния двор на I ОУ „Христо Ботев“, 9.30 ч.

           Предварително благодарим за отзивчивостта и съдействието!

Category: Съобщения | Views: 472 | Added by: alex_og | Date: 23.10.2018 | Comments (0)

« 1 2 3 4 ... 82 83 »