Home » Архив

Правилник за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ,

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците - ИЗТЕГЛИ

Училищен учебен план - ИЗТЕГЛИ

Форми на обучение - (чл. 15 от пду)- ИЗТЕГЛИ

Годишен план за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ

Мерки за повишаване качеството на образованието - ИЗТЕГЛИ

Програма за превенция на ранното напускане на училище - ИЗ ... Чети нататък »

Category: Документи | Views: 556 | Added by: alex_og | Date: 15.09.2018 | Comments (0)

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: ... Чети нататък »

Category: Неучебни дни | Views: 1613 | Added by: alex_og | Date: 14.09.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 17.15 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроса за въвеждане на ученически униформи във II – VII клас.

2.Обсъждане предприемането на стъпки по ограничаване използването на мобилна техника от страна на учениците по време на образователния процес

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 461 | Added by: alex_og | Date: 06.09.2018 | Comments (0)

Родителската среща по класове, ще се проведе на 13.09.2018 година от 17:45 ч. в сградата на III ОУ "П. Р. Славейков", гр. Търговище.

Директор: Д. Алексиев

Category: Съобщения | Views: 495 | Added by: alex_og | Date: 03.09.2018 | Comments (0)

        Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия”, под патронажа на МОН, за пети пореден път организираха международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) с деца и ученици. Заключителният етап – семинар и тържествена церемония по награждаването – се проведе в периода 26-31 август 2018 г. в СОК „Камчия”.

        Конкурсът е възможност да се обобщят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики, свързани с активното ангажиране на младите хора в ... Чети нататък »

Category: Постижения | Views: 549 | Added by: alex_og | Date: 03.09.2018 | Comments (0)

На вниманието на: Родителите на първокласниците за учебната 2018/2019 година.

Родителската среща по класове, ще се проведе на 04.09.2018 година от 18:00 ч. в сградата на III ОУ "П. Р. Славейков", гр. Търговище на 1-вия етаж.

Директор: Д. Алексиев

 

Category: Съобщения | Views: 525 | Added by: alex_og | Date: 29.08.2018 | Comments (0)

П Р О Т О К О Л № 7 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище - изтегли

Category: Обществен съвет | Views: 447 | Added by: alex_og | Date: 30.07.2018 | Comments (0)

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 17.15 часа в учителската стая на IV етаж в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от две точки:

1. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за III клас и по различните учебни предмети в VII клас за учебната 2018/2019 година, направен от учителите, които преподават по учебните предмети в съответния етап.

2. Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

3. Съгласуване на училищните учебни планове от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 538 | Added by: alex_og | Date: 18.07.2018 | Comments (0)

      В тридневен тиймбилдинг „Управление на професионалния стрес“, проведен в КК „Златни пясъци“, се включиха педагогически специалисти от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище. Това е нова традиция за учебното заведение, която бе реализирана за първи път след края на предходната учебна година. Тиймбилдингът позволява развитието на колективни ценности в институцията и е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да изведе най-доброто от екипа, за да се осигурят условия на сътрудничество, положителна комуникация и ръководни умения.

      Според Плана за квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ „Христо Ботев“, ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 616 | Added by: alex_og | Date: 06.07.2018 | Comments (0)

      На 19.06.2018 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ се включи в институционална квалификационна форма, посветена на позитивната комуникация: „Позитивна комуникация в образованието“. Семинарът с практическа насоченост бе реализиран от Мария Дерижан – представител на Тренинг и обучителен център „Щастие“.

      В хода на дискусията бяха разисквани причините за конфликтните ситуации на работното място, в отношенията с родителската общност и с учениците. Какво води до комуникационни проблеми и начини за преодоляването им – тези въпроси стояха в центъра на обсъждането. С тях бе свързана и работата по екипи, к ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 577 | Added by: alex_og | Date: 19.06.2018 | Comments (0)

« 1 2 3 4 5 6 ... 82 83 »