Home » 2009 » Октомври » 15 » 5 Национален конкурс „65 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА”
16:01
5 Национален конкурс „65 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

„СОФИЯ – МОСКВА; БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ – ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ”

 

Фондация  „Устойчиво  развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Софийското сдружение за приятелство с Русия „Ал. Невски”, Национално движение „Русофили”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център

 

с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката

и

Посолството на Руската Федерация в Република България

 

организират:

 

Петия Национален конкурс за ученици и студенти

„СОФИЯ – МОСКВА; БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ – ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ”,

като за учебната 2009/2010 г. темата на конкурса е:

„65 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА”.

 

Конкурсът е за рисунки, стихове, есета, реферати и медийни презентации  – на български и руски език  в четири възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас и студенти. Приемат се  за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина и на руски деца.

                         

                      Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект  „Заедно в ХХІ век”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите в България и с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с истината и историята на Втората световна война, на Великата Отечествена война на съветските народи (1941 – 1945 г.) и победата над фашизма, чиято 65-годишнина ще се чества през 2010 година.

                       Участниците в конкурса могат да участват с избрана от тях тема, посветена на 65-ата годишнина от победата над хитлерофашизма и на решаващия принос на СССР в разгрома на фашизма и победоносното завършване на Втората световна война. Интерес представляват основните събития и етапи във войната след нападението на хитлерова Германия над Съветския съюз, героичните и драматични битки при отбраната на Москва, а също и битките при Сталинград, Курск, Ленинградската блокада и Ленинградската операция, Кримската настъпателна операция, настъплението на Съветската армия на Балканите и в Европа и други важни събития, а също и ролята на съветските главнокомандващи и на съветската държава  за победата. Могат да се опишат и пресъздадат особено впечатляващите и вълнуващи примери на патротизъм и героизъм по времето на Великата Отечествена война, още повече, че по време на войната СССР губи 26,6 милиона жертви. Участниците могат да разработят въпросите за формиране на антифашистката коалиция; конференциите в Техеран и Ялта; участието на българския народ в антифашистката съпротива и в разгрома на фашизма в последната фаза на Втората световна война; съдбата на децата по време на война. Ролята на съветската държава за установяване на новите европейски реалности след войната.

 

 

          ЦЕЛ  НА КОНКУРСА:

 

-                                  Да стимулира интереса на учениците и студентите за запознаване, издирване и проучване на  историята и героизма на съветските народи и българския народ в борбата срещу фашизма; да се защити и съхрани паметта за Великата отечествена война, за нейните герои, главнокомандващи и участници, за народите от СССР, за българската антифашистка съпротива като част от балканската, европейската и световната антифашистка борба. Да се запознаят със съвременните измерения на антифашизма.

-                                  Да се укрепват традиционните за българския народ българо–руски връзки и отношения; да се изгражда активна гражданска позиция на толерантност и неприемане на проявите на неофашизъм, ксенофобия, антисемитизъм, расизъм и др. форми на насилие и незачитане на различията.

-                                  Чрез средствата на изкуството да се стимулира творческата изява учениците и студентите.

 

                                    УСЛОВИЯ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  КОНКУРСА

                  В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята

теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници.    При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

                  За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж. Интерес би представлявала и пластиката, както и декоративно – приложни творби и др.

                   Учениците и студентите могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, рисунката и приложното изкуство. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

                    Писмените работи, рисунките и приложните експонати не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и Русия.

 

                             ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  КОНКУРСА  

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 15 април  2010 г. в Националния организационен комитет на адрес:

                    МКДЦ „Дом на Москва в София”

                    ( за конкурса  „София – Москва; България – русия – вчера, днес, утре”)

                     ул. „Г. С. Раковски” № 92, офис № 1

1000    гр. София

 

Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България” тел./факс: 02-9800425,

0896719620, E-mail: fond.u_r_b@abv.bg

Национален дворец на децата: 02 9202317

Софийско сдружение за приятелство с Русия: 02 9446319

Вестник „Учителско дело”: 02 9813528

             Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), ВУЗ, телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя.  Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.  

 

 

 

                     Награди:

                     Национално жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, преподаватели ще оцени творбите. В навечерието на 9 май 2010 г.  в Руския културно-информационен център  в София ще бъдат връчени наградите на отличените в конкурса – грамоти и предметни награди. Победителите ще бъдат уведомени с писма чрез РИО на МОМН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците  „Учителско дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София”, РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. 

 

 

                                   НАЦИОНАЛЕН  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

1.      Станка Шопова – председател на Фондация  „Устойчиво развитие за  България”  - Председател

2.      Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители

3.      Владимир Иванов – директор на Руския културно – информационен център

4. Геновева Черкезова - главен експерт в Дирекция  „Образователна     среда и образователна интеграция” на МОМН

5.  Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата        

6.  Марина Дадикозян – председател на Федерация  „Съюз на Съотечествениците”

7.      Ирина Кръстева – председател на Софийския клуб на Федерация „Съюз на съотечествениците”

8.      Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с Народите на Русия и ОНД

9.      Виолета Сотирова – заместник – председател на Софийското сдружение за приятелство с Русия „Ал. Невски”                                                                                                       

10.  Христо Шопов – съветник в Московския културно – делови център „Дом на Москва в София”

11.  Симеон Игнатов – главен секретар на ЦС на БАС

12.  Доц. Емилия Лазарова – историк

13.  Проф. Стоян Домусчиев – художник и преподавател

14. Доц. Цветана Ралева – ръководител катедра „Руски език” в СУ „Св. Климент Охридски

Category: Олимпиади и състезания | Views: 3491 | Added by: alex_og
Total comments: 1
0   Spam
1 tool   (24.03.2010 01:38) [Материал]
Добър старт

Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]