Home » 2009 » Октомври » 20
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА

 
Р Е Г Л А М Е Н Т
 
 
1. Цели 
Да се осигури възможност учениците да:
-  представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем;
-  представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията;
-  защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми;  
-  покажат оригинално мислене;
-  обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.
 
2. Участници
Право на участие имат всички ученици от страната, които:
1)  през  съответната  учебна  година  се  обучават  в  прогимназиалния  етап  на  основната
степен на образование (V – VІІІ клас), в гимназиалния етап на средната степен на образование
(ІХ – ХІІ клас);
2)  проявяват  задълбочен&nb ... Чети нататък »
Category: Олимпиади и състезания | Views: 1426 | Added by: alex_og | Date: 20.10.2009 | Comments (0)