Home » 2016 » March » 14

          В рамките на периода 07.03. – 11.03.16 г. ученици от IV клас на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище гостуваха в кабинета по биология, където имаха специално занятие с Емилия Николова – старши учител по биология и здравно образование. Проведеният урок е част от инициативите, ориентирани към осъществяване на плавен преход между начален и прогимназиален етап на образованието.

          Целта е у малките ученици да се изградят вербални и визуални нагласи за по-високия етап от обучението им. Темата на урока бе свързана с особеностите на растителните и животинските съобщества. Чрез мултимедийна презентация бяха припомнени важни научни факти от предзнанието на учениците. Децата показаха ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 729 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)

            Четири ученички от V клас на I ОУ „Христо Ботев“ участваха в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизация и се представиха достойно. В  тази възрастова група участниците бяха общо десет.

            Ралица Валентинова от V г клас зае второ място в класацията с резултат 81.5 точки при максимални 100, а Карина Димова от V а клас е трета със 75.5 точки.

            Поздравяваме ботевските възпитанички и техния преподавател Р. Куюмджиев – пом.-директор по УД в I ОУ!

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


... Чети нататък »

Category: Олимпиади и състезания | Views: 640 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)

            На 12.03.2016 г., в концертна зала на ЦМДИ гр. Търговище, се проведе предварителен кастинг на превърналия се вече в традиция училищен фестивал „Ботев“ търси талант“. Тази година изявата е сред дейностите, с които I ОУ „Христо Ботев“ отбелязва 170-годишния юбилей на светското образование в нашия град.

            Около 60 участници от начален и прогимназиален етап се представиха пред жури в състав: Г. Станчева – главен учител по БЕЛ, Ив. Захариева – ст. учител по музика, П. Асенов – ст. учител по БЕЛ, Ст. Груйкина – ст. учител в начален етап, В. Георгиева – педагогически съветник в I ОУ.

&n ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 726 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)

            Преходът между начален и прогимназиален етап на средното образование е специфичен и доста труден момент за учениците. Затова преподавателите от двата етапа в I ОУ осъществяват екипни дейности, чрез които да го направят по-лесен и  плавен за децата. В този аспект стремежът към приемственост е една от приоритетните традиции в ботевското училище.

            На 10.03.16 г. учениците от IV д клас /кл. ръководител В. Петрова/ посетиха кабинета по география в I ОУ, за да се запознаят с една нова учебна дисциплина, която ще изучават в пети клас. Поканата към тях бе отправена от Ц. Куюмджиева – старши учител по география и икономика.

 &n ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 742 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)

            Двадесет ботевски възпитаници участваха в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, който се проведе на 21.02.2016 г. За пореден път те са с най-високи постижения сред своите връстници в прогимназиален етап.

            При петокласниците нашите ученици бяха най-безапелационни, получавайки общо пет отлични оценки. Елица Бончева от V а клас оглавява класирането с пълна отлична оценка. Фюсин Четин и Арлин Шефки /и двете от V в клас/ имат Отличен 5.875.

            Във випуска на VI клас отново ботевска възпитаничка е с максимален резултат – Радостина Богословова от VI в кл ... Чети нататък »

Category: Олимпиади и състезания | Views: 967 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)

            На 12.03.2016 г. в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе училищен кръг от традиционния Национален конкурс за поезия „С Ботев в сърцето“. Финалът ще бъде на 4 юни в гр. Калофер. Целите на престижния конкурс са свързани с изява на талантливи млади хора в областта на словото – в дните на преклонение пред героичния път на Христо Ботев да се открои присъствието му сред най-великите и гениални личности на България.

            Инициативата на I ОУ е част от дейностите, посветени на 170-годишния юбилей от създаване на светското образование в гр. Търговище. В подобен формат тя се провежда за първи път в ботевската институция и е свързана с приобщаване на п ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 856 | Added by: alex_og | Date: 14.03.2016 | Comments (0)