Home » 2015 » Септември » 15

Профил на купувача от 15.09.2015 г.

 

*За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

ОТВОРЕНА - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;

СПРЯНА - изпратена е информация по чл.5, ал.1, т.14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата";

ПРЕКРАТЕНА - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;

ЗАТВОРЕНА - изтекъл е крайният срок за подаване на оферти/заявление за участие в процедурата;

ВЪЗЛОЖЕНА - сключен е договор за обществена поръчка

ОТМЕНЕНА - ... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 798 | Added by: alex_og | Date: 15.09.2015 | Comments (0)