Home » 2015 » Септември » 15 » Профил на купувача от 15.09.2015 г.
14:35
Профил на купувача от 15.09.2015 г.

Профил на купувача от 15.09.2015 г.

 

*За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

ОТВОРЕНА - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;

СПРЯНА - изпратена е информация по чл.5, ал.1, т.14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата";

ПРЕКРАТЕНА - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;

ЗАТВОРЕНА - изтекъл е крайният срок за подаване на оферти/заявление за участие в процедурата;

ВЪЗЛОЖЕНА - сключен е договор за обществена поръчка

ОТМЕНЕНА - когато е влязло в сила решение на орган по бжалване на решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;

НЕИЗВЕСТЕН - от откриване на процедури на договаряне без обявление до сключване на договора или прекратяване на процедура;

Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя "ЧАСТИЧНО"

Category: Профил на купувача | Views: 790 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]