Home » 2017 » May » 5 » Важно
16:09
Важно

          Уважаеми родители,

         Наближава моментът, в който дългоочакваният основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на I ОУ “Христо Ботев“ гр. Търговище по проект “Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“, осъществяван по ОПРР 2014 - 2020, трябва да започне.

         Съгласно графика на проекта се предвижда строителните работи да започнат в края на месец юни 2017 г. и да приключат до 15.07.2018 г. От 15.07.2018 г. до 15.09.2018 г. ще се извърши обзавеждане и оборудване на сградата и въвеждането ù в експлоатация.

         Основният ремонт включва замяна на подовата конструкция на първи етаж с нова стоманобетонова плоча.

         Друга основна част в проекта е осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. В сградата на I ОУ “Христо Ботев” се изпълняват рампи за придвижване на инвалиди, както и нова асансьорна уредба. По всички външни повърхности на фасадните стени на сградата ще се положи топлоизолация, съгласно приложения проект по част „Енергийна ефективност”.

         Част Електро: Предмет на проектиране - сградата подлежи на основен ремонт, подмяна на осветителни тела и внедряване на енергоспестяващо осветление, изчисляване на необходимата осветеност, съгласно действащия стандарт за осветление, подмяна на ключове за осветление и контакти. Разработване на пожароизвестителна инсталация, сигнализираща събитие пожар, видеонаблюдение, сигнално - охранителна инсталация, комуникационна интернет и телефонна инсталация, както и училищна радиоуредба.

         Към част „В и К” са изготвени работни проекти за пълна замяна на хоризонталната и вертикалната водопроводна мрежа с нова за студена, топла и циркулационна вода. Изготвя се проект за отводняване на външния и вътрешния двор.

         Каменната облицовка по фасадата ще се почисти с водоструйка, а обрушените камъни ще се подменят.

         Масивната част на оградата от юг и запад ще се подмени и върху нея ще се поставят нови метални пана. Към проекта е приложен детайл на ограда в част АС.

         Външните стълби на училищната сграда и изходът на Кукления театър са компрометирани и с неподходяща настилка. Стълбите на училището ще се ремонтират, а за Кукления театър ще се изпълни ново стълбище с рампа за достъп на хора с увреждания.

         По всички етажи ще се подменят настилките и покритията по стени и тавани.

         Вътрешната дограма ще се поднови изцяло, а външната, където е необходимо.

         Санитарните възли са недостатъчно за броя учащи и учители. Поради тази причина на мястото на пристройка 2 по всички етажи са проектирани санитарни възли. По този начин са обособени необходимия брой тоалетни за момичета, момчета, учители и по един брой на етаж санитарен възел за хора с увреждания.

         Върху южния скат на покрива, над санитарните възли, ще се монтират общо 6 бр. слънчеви колектори, които ще захранват бойлер за топла вода, разположен в бойлерно помещение в сутерена до санитарните възли. От него ще се осигурява топла вода за мивките в санитарните възли.

         В тяло 4 ще се преустроят помещенията, които към момента на проектиране са отдадени под наем. Залата ще се преустрои в актова зала, а офисът – в съблекални към физкултурния салон. Съблекалните към физкултурния салон в тяло 1 са изпълнени с талашитени плоскости. С проекта се предвижда премахването им и изграждане на нови прегради, изпълнени от гипсокартон.

         През учебната 2017/2018 година учениците от I ОУ “Христо Ботев“ гр. Търговище ще се обучават в сградата на III ОУ “П. Р. Славейков“. Ръководствата на двете учебни заведения създават организация по приемане на възпитаниците на I ОУ “Христо Ботев“. Определени са етажите, на които ще се обучават децата от двете училища: III ОУ “П. Р. Славейков“ – на втори етаж, I ОУ “Христо Ботев“ – на трети и четвърти етаж, в рамките на две учебни смени. Първокласниците ще учат в една смяна – сутрин, на първия етаж.

         Определени са два входа за влизане на учениците. Столовото хранене ще се организира на смени от 12.00 ч. до 13.30 ч. Осигурени са автобуси, които да превозват ученици от I ОУ “Христо Ботев“ до района на III ОУ “П. Р. Славейков“. Те ще ги извозват по различни маршрути с начални спирки: ул. “Паисий“ – паркинга на „Сити център“ – паркинга до болницата. Ще има засилено полицейско присъствие в района на III ОУ “П. Р. Славейков“ за сигурността на всички ученици и учители.

         Уважаеми родители, уверяваме Ви, че ръководствата на двете учебни заведения и педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ ще положат максимални усилия, за да осигурят спокоен и качествен учебен процес на Вашите деца в сградата на III ОУ „П. Р. Славейков“ през предстоящата учебна година!

Category: Съобщения | Views: 2025 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]