Home » 2017 » May » 29

      На 28.05.2017 г. 15 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в подготвителен тематичен курс на тема: „Педагогическите умения на учителите“. Той е ориентиран към придобиване на V и IV ПКС. Обучението се проведе в ПГИИ „Джон Атанасов“ от проф. дпн Николай Колишев – представител на ДИКПО - Варна.

      В рамките на курса вниманието на аудиторията бе насочено към етапа на целеполагане в процеса на обучение. Бяха разисквани дванайсетте глобални цели, залегнали в ЗПУО, с акцент върху усвояването на знанието.

    &nb ... Чети нататък »

Category: Квалификации | Views: 867 | Added by: alex_og | Date: 29.05.2017 | Comments (0)