Home » 2017 » Септември » 29

1. Съгласува училищните учебни планове за I, II, V и VI клас.

2. Приема без възражения представената информация за промяна в състава на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище съгласно чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ.

3. Приема без възражения представената информация за училищния План към Програма за превенция на ранното напускане на образователната система.

4. Приема без възражения представената информация за актуализираната Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в училище.

5. Приема без възражения представената информация за маршрутните схеми за извозване на учениците.

Category: Обществен съвет | Views: 521 | Added by: alex_og | Date: 29.09.2017 | Comments (0)