Home » 2018 » Април » 29

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 03.05.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета на IОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище за I – то тримесечие на 2018 година.

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Views: 529 | Added by: alex_og | Date: 29.04.2018 | Comments (0)