Home » 2018 » Февруари » 15

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 19.02.2018 г. /понеделник/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Обсъждане на проектобюджета на IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговищe за 2018 г.

2. Съгласуване на избор на учебниците/учебните комплекти за I клас за учебната 2018/2019 година, направен от учителите, които преподават в начален етап.

3. Съгласуване на план – приема за I и V клас за учебната 2017 – 2018 година

4. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 720 | Added by: alex_og | Date: 15.02.2018 | Comments (0)