Home » 2017 » Октомври » 08

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 11.10.2017 г. /сряда/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище по чл.269, ал.1, т.1 от ЗПУО.

2.Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

 

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище

Category: Обществен съвет | Views: 426 | Added by: alex_og | Date: 08.10.2017 | Comments (0)