Home » 2015 » March » 05

         В I ОУ „Хр. Ботев“ гр. Търговище продължават дейностите, свързани с подготовка на четвъртокласниците за следващата учебна година, когато те ще бъдат част от прогимназиалния етап на обучение. Целта е преходът между двата етапа да се осъществява плавно, за да не се превръща в стресов фактор за децата, които сега  последователно се запознават с новите дисциплини от учебния план за пети клас.

         На 04.03.15 г. ученици от IV в клас с класен ръководител Л. Иванова, включени в клуб по ИТ в рамките на проект УСПЕХ, бяха гости в един от компютърните кабинети на учебното заведение. Там ги посрещна К. Милева – ръководител компютърен кабинет. Проведеното занятие беше ориентирано към темата „Първ ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 648 | Added by: alex_og | Date: 05.03.2015 | Comments (0)

            На 04.03.15 г. се проведе открит урок по математика в I ОУ „Хр. Ботев“ град  Търговище. Той беше изнесен в V б клас от Дарина Димитрова – старши учител по математика и ИТ. Полезната инициатива, свързана с обмяна на педагогически опит и добри практики, е част от дейностите, които са заложени в Плана на МО по математика и ИТ в I ОУ за учебната 2014/2015 година. Специален гост на урока беше г-жа М. Гаджовска – старши експерт по математика и ИТ в РИО – Търговище. Сред гостите бяха и г-н Д. Алексиев – директор на I ОУ, г-жа Ат. Костадинова – пом.-директор УД, преподаватели от учебното заведение.

            Музикалният фон, избран от учителя, до ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 1264 | Added by: alex_og | Date: 05.03.2015 | Comments (0)