Home » 2014 » August » 30

И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл.22 б, ал.2, т.15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС НА І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.” - ИЗТЕГЛИ

 

Category: Профил на купувача | Views: 734 | Added by: alex_og | Date: 30.08.2014 | Comments (0)