Home » 2012 » Февруари » 15
     За участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП с предмет: „Доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”
Category: Проекти | Views: 1141 | Added by: alex_og | Date: 15.02.2012 | Comments (0)