Home » 2017 » Декември » 1 » Важна вътрешноинституционална квалификация в I ОУ „Христо Ботев“
14:15
Важна вътрешноинституционална квалификация в I ОУ „Христо Ботев“

На 28.11.2017 г. в I ОУ „Христо Ботев“ бе проведена вътрешноинституционална квалификационна форма на тема: „Практико-приложни аспекти на Наредбата за приобщаващото образование“. Участваха всички учители от начален и прогимназиален етап, а в ролята на лектор влезе г-н Д. Алексиев – директор на учебното заведение.

Бяха разяснени най-важните аспекти от наредбата, като се постави акцент върху общата и допълнителната подкрепа, която учениците имат право да получават от учители, психолози, логопеди, служители в ЦПЛР – ОДК. Дейностите с младите хора могат да се осъществяват по време на учебната година и в рамките на лятната ваканция. Изисква се активно отношение както към работата с деца, които имат обучителни затруднения по определен учебен предмет, така и с ученици, притежаващи изявени дарби в конкретна научна област, за да се стимулират тяхното развитие и постижения.

Разяснени бяха и стъпките, които се предприемат при ученици с проблемно поведение в училище.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

                                                   

Category: Дейности и инициативи | Views: 623 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]