Home » 2015 » Ноември » 16 » Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище
09:48
Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

          На 11.11.2015 г. в ЦДГ №1 „Веселушко“ се проведе среща на психолози, педагози и родители по проблемите на прехода на детето от детската градина към първи клас.

          Валентина Георгиева, педагогически съветник в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище, насочи родителите към същността на развитието в последния период от детството – времето от подготвителната група до постъпването в първи клас. Акцентира и върху значимата роля на родителя – да бъде авторитет за детето.

          Петя Владева, логопед в I ОУ, разясни проблеми на развитието, съпътстващи ранното детство. Индивидуалните нарушения /заекване, дисграфия, дислексия, акалкулия/ се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Всеки един логопедичен проблем може да бъде преодолян, преди да остави траен отпечатък върху личността, психиката и самооценката на детето, като се търси своевременен компетентен съвет.

          Димитър Алексиев, директор на I ОУ „Христо Ботев“, очерта приоритетите на институцията, която представлява: осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете; развитие на личностния потенциал на всеки ученик чрез отчитане на неговата уникалност; приложение на ефективни  модели на партньорства и работа с родителската общност.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


Category: Дейности и инициативи | Views: 606 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]