Home » 2017 » Декември » 21 » Най-големият урок в света - III а клас
15:27
Най-големият урок в света - III а клас

III а клас от I ОУ „Христо Ботев“ се включи в инициатива на УНИЦЕФ

  Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива. Целта е младото поколение да се запознае с глобалните цели за устойчиво развитие и да поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

За поредна година I ОУ „Христо Ботев“ се включи в световната инициатива. На 18.12.2017 г. учениците от III а клас с кл. ръководител г-жа Л. Иванова – главен учител в начален етап, представиха открит урок, посветен на цел №5 от глобалните цели за устойчиво развитие – „Равенство между половете“. Интересната изява бе наблюдавана от г-жа Н. Жечева – зам.-директор АД, и представители на родителската общност, които участваха в част от дейностите.

Целта на урока беше свързана с осмисляне на различията между двата пола и равенството между тях. Във въвеждащата ситуация се поясни, че между момичетата и момчетата има обективни биологични разлики, но и такива, които са наложени от обществото. Класът наблюдава кратко видео на „План интернешънъл“ „Защото съм момиче: ще взема нещата в свои ръце“, като чрез коментар върху посланието на филма се изясниха термините „полова дискриминация“ и „равенство между половете“: да се прекратят всички форми на дискриминация и насилие срещу жени и момичета, да се оцени важността на домакинската работа, извършвана най-често от жените вкъщи, да се насърчи равният им достъп до образование, политическа, икономическа и обществена дейност.

Чрез работа в екипи и други интерактивни дейности децата разсъждаваха по проблема за характеристиките на момчето/момичето в обществото, за предпочитаните от различните полове професии, за отношението към домакинската работа. Пред третокласниците бе представено кратко видео „Джобни пари“, което показа реакцията на децата, виждайки, че за вършене на една и съща домакинска работа момичетата и момчетата получават различно заплащане. Проведе се дискусия дали това е справедливо и какво би могло да се направи, за да се промени тази несправедливост.

В обобщителната ситуация от урока бе припомнено, че постигането на цел №5 „Равенство между половете“ ще гарантира по-добър живот на всички хора по света, в това число и на децата. Третокласниците изказаха мнения по въпроса ще променят ли в бъдеще поведението си спрямо противоположния пол и какво биха направили, за да насърчат равенството между половете.

Тъй като момичетата и момчетата не са еднакви, те се различават емоционално – по начина за възприемане на света. Въпреки различията, те имат еднакви права, описани в Конвенцията за правата на детето, и всяка държава следва да гарантира тези

права за всяко дете, без значение какъв е неговият пол. Това беше глобалният извод, който формулираха учениците от III а клас с помощта на техния учител г-жа Иванова.

Реализираният открит урок е иновативна форма както за мотивация на децата да мислят по въпроси, свързани с глобални за обществото теми, така и като споделена ценна педагогическа практика!

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ          

 

Category: Дейности и инициативи | Views: 568 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]