Home » 2010 » Февруари » 13 » Национално състезание “Водата - извор на живот”
13:52
Национално състезание “Водата - извор на живот”
"Вода за всеки, вода завинаги” - 2009/2010 г.
Краен срок: 8 март 2010 г.
Организатори: Министерство на образованието, младежта и науката, РИО - Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс - Бургас, Училищно настоятелство към ОДК - Бургас.
І. ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища и извънучилищни звена от страната: І-ва възр.гр. – 6-8 клас; ІІ-ра възр.гр. – 9-12 клас. - Участието е колективно с отбор от 4 /четири/ ученика за първа възрастова група. - Индивидуално или колективно до 3 /три/ ученика за втора възрастова група. ІІІ. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: - Училищен кръг, Общински кръг - Национален кръг – 18 и 19.03.2010 г.
Заявки за участие се приемат до 8-ми март 2010г. ІV. Общи изисквания към участниците: · Да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот.
· Да познават глобалните екологични проблеми, касаещи чистотата на водите и начините за тяхното решаване. · Да имат формирани умения за изпълнение на практически задачи по анализ на води /експресни полеви и лабораторни методи/. · Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на постери по тематичното направление на състезанието.
V. РАЗДЕЛИ:
А. НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ Елементи на екологичното състезание: І-ва възр. група – 6-8 клас Занимателни интерактивни игри за бързина, точност, съобразителност и творчество. 1-ва част – Решаване на кръстословица за получаване на предварително зададена ключова дума. Победител е този отбор, който реши първи вярно кръстословицата и посочи ключовата дума, свързана с мотото на конкурса. 2-ра част – Подреждане на пъзел Печели отбора, който подреди пъзела най-бързо и назове вярно полученото изображение. 3-та част – Представяне на изработен преди конкурса постер по темата „ Вода за всеки, вода завинаги ”. Критерии за оценка- 1 възрастова група / 6-8 клас/: 1-ва част · Отборите разполагат с 10 мин. за решаване на кръстословицата и посочване на ключовата дума. · За правилно решена кръстословица, отборът получава 10 точки. За бързина се прибавят още 5 точки. · Максимален брой точки в 1-ва част от състезанието - 15 точки 2-ра част – Отборите разполагат с 5 мин., за да подредят пъзела. Печели отборът, който подреди правилно пъзела най-бързо и назове вярно полученото изображение. Максималният брой точки в тази част от състезанието е 10 точки. 3-та част – Представяне на изработен преди конкурса постер по темата „ Вода за всеки, вода завинаги ”. В тази част от състезанието журито ще оценява : · оригиналност на идеята; · техническо и естетическо оформяне на постера; · екологична култура при представянето. Представянето на постера трябва да е до 8 мин. Максималният брой точки в тази част е 25. МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В СЪСТЕЗАНИЕТO Е 50. ОТБОРЪТ С НАЙ-МНОГО ТОЧКИ Е ПОБЕДИТЕЛ. ЖУРИТО ПОДРЕЖДА ОТБОРИТЕ НА 1-во, 2-ро и 3-то МЯСТО, СПОРЕД СЪБРАНИЯ БРОЙ ТОЧКИ. ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТБОРА СЪБЕРАТ РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ, ПОБЕДИТЕЛЯТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ, ЧРЕЗ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ. ЖУРИТО ЩЕ ИМА ПРЕДВИД ВЯРНОТО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА - 10 точки и ЗА БЪРЗИНА- 5 точки БОНУС ЗА ПЪРВИЯ ОТБОР. ІІ-ра възр.група – /9-12 клас/ - мултимедийна презентация Защита на мултимедийна презентация: · Практически разработки, свързани с изследване на водни обекти под мотото на конкурса „Вода за всеки, вода завинаги”. Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията. Критерии за оценка: Научност и задълбочено познаване на представяната тема. Оригиналност и естетическо оформление на презентацията. Класиране: на І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място. ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по-късно от 08.03.2010г. на e-mail: odk_bourgas@abv.bg или на CD/ DVD на пощенски адрес: Общински Детски Комплекс, гр. Бургас, ул:”Райна Княгиня”11. Авторите на допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъдат уведомени на посочен от тях e-mail или телефон. Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински Детски Комплекс-Бургас: www.odk-burgas@abv.bg
Б. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Конкурс за рисунка на тема: „Вода за всеки, вода завинаги”. Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи: І-ва възрастова група. – 1-4 клас ІІ-ра възрастова група – 6-8 клас III-ра възрастова група- 9-12 клас Всеки участник може да представи най-много две творби. Краен срок: 08.03.2010г. Произведенията не се връщат. Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно – творби Материали и техника: по избор Формат на творбите без паспарту 35/50 Всяка творба трябва да съдържа следната информация: - Трите имена на автора - Възраст, клас - Училище, извънучилищно звено, ръководител - Точен адрес и телефон за контакти
В. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Конкурс за литературно творчество „Водата – извор на живот”, с мото: „Вода за всеки, вода завинаги” І-ва възр.гр. – 1-4 клас ІІ-ра възр.гр. – 6-8 клас III-ра възр.гр.- 9-12 клас Регламент: Конкурсът е в два раздела: · Поезия · Проза /есе или разказ/. Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела. Конкурсното произведение трябва да има следната информация: име и фамилия на участника, клас, училище /извънучилищно звено/, точен адрес и телефон. Творбите в проза да са до 2 машинописни страници. Срок на изпращане: 08.03.2010г. VІ. Националният етап на състезанието се провежда в гр. Бургас на 18 и 19 март на 2010г. Организаторите ще уведомят класираните автори до 15 март, които ще присъстват на награждаването. Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински Детски Комплекс-Бургас: www.odk-burgas@abv.bg Таксата за участие в раздел "Наука и технологии” е 10 лв. за ученик. Таксите се внасят при регистрацията в деня на пристигане или до 16-ти март 2010 г. по сметка на Училищното Настоятелство: IBAN BG 94FINV915010BGN0BKV3 ПИБ - клон Бургас - BIC FINVBGSF Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците. Заявки за участие в церемонията по награждаването в разделите изобразително изкуство и литературно творчество се подават в срок до 16 март 2010 г. на адрес: ОДК-гр. Бургас Ул. ”Райна Княгиня”№11 Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643
e-mail: odk_bourgas@abv.bg ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО „НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ” И В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО В КОНКУРСИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА ЗАЯВКА – ПО ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВКАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС: www.odk-burgas.com За допълнителна информация: НДД - гр. София: тел. 02/ 9294871, 9202317- вътр.410
Category: Олимпиади и състезания | Views: 2718 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]