Home » 2015 » May » 13 » Клуб „Млад предприемач“ в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище
12:17
Клуб „Млад предприемач“ в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

          Изборът на професия е нещо, което съпътства детството на всички. Макар мечтите на децата да се променят непрекъснато, никога не е твърде рано те да започнат да изучават систематизирано разнообразието от професии. Познавайки добре вроденото детско любопитство, г-жа Румяна Колева - ръководител на Клуб „Млад предприемач”, функциониращ по проект УСПЕХ, се ангажира с образователната инициатива да подготви своите възпитаници за кариерно ориентиране още в начална училищна възраст.

           Основната цел на ръководения от нея клуб бе да се предостави практическа информация за допълване на учебната програма по обществени науки в начален етап с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката; формиране у учениците на ориентации за нуждите и желанията на членовете на семейството; запознаване с различните професии; осъзнаване значението на образованието за бъдещето професионално развитие на обучаемите.

           Задачите се реализираха чрез дейности по пет глобални теми: „Нашето семейство”, „Нуждите и желанията на нашето семейство”, „Професиите в нашето семейство”, „Да открием на картата” и „Да платим за нашите нужди и желания”.

           Участниците в клуба овладяха понятията: семейство, икономически стимули, недостиг, нужди и желания, бизнес, доход, заетост, човешки ресурси, икономически институции, пари, печеля, работа, професии, харча, спестявам.

           Уменията, които се формираха в часовете, са свързани с анализиране на информация, подреждане, следване на инструкции, слушане и отговаряне, разграничаване, наблюдение, рисуване, разпознаване и тълкуване на символи, разчитане на карти. За успешното реализиране в икономиката са изключително необходими умения за вземане на решения и подготвеност на работната сила. Практически ориентираното обучение в клуба допринася за осъществяването и на тази цел.

           Представителната изява „Моята мечтана професия” се осъществи в края на месец март. Участниците в клуба презентираха по различен начин (рисунка, текст, фотоси) своя бъдещ професионален избор. Гости на проявата бяха представители на ръководството на I ОУ, родители, преподаватели на второкласниците, ученици от други възрасти.

          Интересното съдържание, интерактивните методи и средства, получените сертификати за постижения повишиха мотивацията за учене и за личностна реализация на второкласниците.


Category: Проект "Успех" | Views: 1029 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]