Home » 2012 » Април » 27 » КАМПАНИЯ “УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!”
13:22
КАМПАНИЯ “УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!”
КАМПАНИЯ "Участвам и променям!”
Учебната 2011/2012 г. - година на социалните и граждански компетентности
 
Кампанията има за цел:
 
1. Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм.
2. Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците.
3. Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и другите институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.
 
Кампанията обхваща следните теми:
1 Физическо здраве:
 • Здравословно хранене;
 • Обучение в разчитане на етикетите на храните с цел здраве;
 • Физическа активност и спорт; Дентална култура;
 • Хигиена на тялото;
 • Полова и сексуална култура и др.
2 Психично здраве:
 • Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици;
 • Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз;
 • Толерантност към различието;
 • Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ;
 • Ролята на играта и почивката за децата;
 • Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите и др.
9.3. Социално благополучие:
 • Гражданска култура и участие;
 • Ученическо самоуправление;
 • Изразяване и отстояване на мнение;
 • Благотворителност;
 • Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите;
 • Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи и др.

ПРОГРАМА
на I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
за дейностите по НК "Участвам и променям",
подкрепена от Омбудсмана на Република България
17 септември 2011 г. - 30 май 2012 г.


Category: НК "Участвам и променям" | Views: 1268 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]