Home » 2018 » Септември » 15 » Документи 2018/2019 учебна година
16:31
Документи 2018/2019 учебна година

Правилник за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ,

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците - ИЗТЕГЛИ

Училищен учебен план - ИЗТЕГЛИ

Форми на обучение - (чл. 15 от пду)- ИЗТЕГЛИ

Годишен план за дейността на училището - ИЗТЕГЛИ

Мерки за повишаване качеството на образованието - ИЗТЕГЛИ

Програма за превенция на ранното напускане на училище - ИЗТЕГЛИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - ИЗТЕГЛИ

Етичен кодекс на училищната общност - ИЗТЕГЛИ

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година - ИЗТЕГЛИ

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище - ИЗТЕГЛИ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - ИЗТЕГЛИ

План за дейността на училищната комисия за деца в риск за учебната 2018 - 2019 година - ИЗТЕГЛИ

План за дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците през учебната 2018-2019 година - ИЗТЕГЛИ

План за квалификационната дейност - ИЗТЕГЛИ

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година - ИЗТЕГЛИ

План за работа на педагогическия съвет в Първо основно училище „Христо Ботев” - ИЗТЕГЛИ

Училищната  програма за целодневна организация на учебния ден  - ИЗТЕГЛИ

Стратегия за развитие на училището - ИЗТЕГЛИ

Училищна програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства- ИЗТЕГЛИ

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците - ИЗТЕГЛИ

Category: Документи | Views: 546 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]