Свободни места за ученици
в рамките на утвърдения училищен план-прием в съответствие с чл.104, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 

Клас Свободни места
1 а  
1 б  
1 в  
1 г  
2 а 2
2 б 5
2 в 4
2 г 6
3 а 2
3 б 3
3 в 5
3 г 5
3 д 4
4 а 7
4 б 6
4 в 1
4 г 1
4 д 5
5 а 3
5 б 3
5 в 2
6 а 2
6 б 5
6 в 6
6 г 4
7 а 5
7 б 5
7 в 2
7 г 4