Сигнали за корупция
Чрез тази форма можете да подавате сигнали за слабости, пропуски и несъответствия, довели до корупционни практики или злоупотреби, както и други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в I ОУ "Христо Ботев", с които се засягат права или законни интереси на други лица.

ВНИМАНИЕ!!!

ПОЛЕТАТА ОЗНАЧЕНИ СЪС * СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ АНОНИМНИ СИГНАЛИ.

Име *:
E-mail *:
Телефон:
Сигнал *: