Home » 2018 » Октомври » 24

       В периода 22 - 26 октомври 2018 г. се провежда Национална седмица на четенето. Инициативата на МОН е традиционна за последните няколко години и цели да насърчи интереса на младите хора към книгата и четенето. I ОУ „Христо Ботев“ се включва в начинанието с разнообразни изяви.

       На 23.10.2018 г., в актовата зала на училището, се проведе среща разговор с г-жа Н. Антонова, популярен съвременен писател от гр. Търговище, на която присъстваха учениците от IV клас.

       Благодарим на писателката, че беше наш гост в Националната седмица на четенето. Четвъртокласниците с интерес изслушаха споделени откъ ... Чети нататък »

Category: Дейности и инициативи | Views: 456 | Added by: alex_og | Date: 24.10.2018 | Comments (0)

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 7 члена. Присъстваха и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам.-директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Събранието е легитимно и може да се проведе. Протече при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2.Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3.Разни.

Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”. „Против” и „Въздържал се” нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Йорданка Дончева представи информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. В отчета си тя подробно разясни приходната и разходната част на бюджета по осно ... Чети нататък »

Category: Обществен съвет | Views: 418 | Added by: alex_og | Date: 24.10.2018 | Comments (0)