Home » 2017 » Септември » 13 » Документи 2017/2018 учебна година
13:14
Документи 2017/2018 учебна година

Стратегия за развитие на училището - изтегли

Правилник за дейността на училището - изтегли,

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ - изтегли

Училищен учебен план - изтегли, изтегли, изтегли

Форми на обучение - (чл. 15 от ПДУ)

Годишен план за дейността на училището - изтегли

Мерки за повишаване качеството на образованието - изтегли

Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - изтегли

Етичен кодекс на училищната общност - изтегли

Спортен календар - изтегли

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - изтегли

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - изтегли

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ - изтегли

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК ЗА УЧЕБНАТА 201718 ГОДИНА - изтегли

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА - изтегли

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ - изтегли

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА- изтегли

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

Category: Заповеди, правилници и др. | Views: 801 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]