Димитър Кънчев Алексиев - директор

Атанаска Иванова Костадинова - пом.-директор УД

Румен Тодоров Куюмджиев - пом.-директор УД

Наталия Кимовна Жечева - пом.-директор АД

Педагогически персонал
1 Адриана Добрева Кирилова възпитател в прогимназиален етап
2 Бонка Николова Цекова старши учител в начален етап
3 Валентина Великова Стойкова старши учител в начален етап
4 Ванушка Димитрова Жекова старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ и немски език
5 Ваня Иванова Кънчева - Ганчева старши учител в начален етап - английски език
6 Ваня Петрова Иванова - Николова старши учител в начален етап
7 Ваня Тодорова Таскова старши учител в начален етап
8 Галина Бончева Абаджимаринова старши възпитател в начален етап
9 Галина Николаева Маркова старши учител в начален етап
10 Галина Павлова Георгиева старши учител в начален етап
11 Галина Стоянова Станчева-Димитрова главен учител в прогимназиален етап - БЕЛ 
12 Гошо Маринов Вълчев старши учител в прогимназиален етап - математика
13 Дарина Димитрова Стоянова главен учител в прогимназиален етап - ИТ и математика 
14 Дарина Йорданова Костова старши учител в прогимназиален етап - английски език
15 Даниелка Иванова Георгиева възпитател в прогимназиален етап
16 Елка Добрева Васева старши учител в прогимназиален етап - английски език
17 Емилия Бойчева Димитрова старши учител в начален етап
18 Емилия Христова Николова старши учител в прогимназиален етап - биология и ЗО
19 Живко Недков Жечев старши учител в начален етап - ФВС
20 Златка Стефанова Андонова старши учител в начален етап
21 Ивалина Белчева Пенчева старши учител в прогимназиален етап - изобразително изкуство
22 Иван Атанасов Иванов старши учител в прогимназиален етап - ФВС
23 Ивелина Димитрова Велинова - Захариева старши учител в прогимназиален етап - музика
24 Йорданка Димитрова Жечева старши учител в прогимназиален етап - ФВС
25 Капка Пенева Христова старши възпитател в начален етап
26 Катерина Стефанова Милева ръководител компютърен кабинет
27 Къймет Тефикова Бекирова старши възпитател в прогимназиален етап
28 Лидия Николова Димова старши възпитател в начален етап
29 Любка Кръстева Иванова главен учител в начален етап
30 Маргарита Димитрова Добрева старши учител в начален етап
31 Маруся Иванова Якова старши учител в прогимназиален етап - математика 
32 Меглена Тодорова Доманова старши учител в начален етап
33 Веселка Живкова Тодорова старши възпитател в начален етап
34 Нели Денчева Божилова старши учител в прогимназиален етап - химия и ООС
35 Нели Христова Миланова старши учител в начален етап
36 Нергюл Седатова Алиева старши учител в прогимназиален етап - английски език
37 Павел Здравков Велиславов старши учител в прогимназиален етап - история и цивилизация
38 Петър Асенов Димитров старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ 
39 Петя Георгиева Иванова старши учител в начален етап
40 Петя Панайотова Георгиева възпитател в начален етап
41 Румяна Атанасова Пиперова старши възпитател в начален етап
42 Румяна Борисова Колева старши учител в начален етап
43 Румяна Иванова Иванова старши учител в начален етап
44 Сабина Илиева Стойкова старши учител в начален етап
45 Светла Господинова Любомирова старши учител в начален етап
46 Светлана Иванова Николова старши учител в прогимназиален етап - математика 
47 Сибел Ремзи Мустафа старши възпитател в начален етап
48 Юлия Тодорова Боева старши възпитател в начален етап
49 Снежина Радева Радева старши учител в прогимназиален етап - БЕЛ 
50 Стела Иванова Груйкина старши учител в начален етап
51 Стефка Пантелеймонова Николова старши учител в начален етап
52 Стилиян Георгиев Тенчев старши учител в прогимназиален етап - ДБТ
53 Татяна Янкова Галченко старши учител в прогимназиален етап - английски език
54 Теменуга Василева Траянова старши учител в начален етап
55 Царина Мотова Куюмджиева старши учител в прогимназиален етап - география и икономика
56 Юлияна Димитрова Димова старши възпитател в начален етап
57 Янка Трифонова Василева старши учител в подготвителен клас
Административен и помощен персонал
58 Йорданка Станчева Дончева гл. счетоводител
59 Пламена Христова Пенчева-Дъбева технически сътрудник
60 Розка Кръстева Джуркова ЗАС
61 Ренета Колева Ангелова домакин
62 Борислав Владимиров Ненков пазач
63   шофьор
64 Иван Борисов Генов работник поддръжка
65 Благой Василев Георгиев работник поддръжка
66 Надя Иванова Георгиева чистач
67 Юлка Йорданова Стойкова чистач
68 Мехнур Кемал Мехмедова чистач
69 Цонка Маринова Златилова чистач
70 Теменушка Сашева Миланова чистач
71 Детелина Миладинова Василева-Митева чистач
72 Валентина Станкова Костова чистач